Cephalexin Graviditet och amning Varningar

Cephalexin är också känt som: Biocef, Daxbia, Keflex, Keftab, Panixine, Zartan

  • Översikt
  • Biverkningar
  • Dosering
  • Professionell
  • Tips
  • Interaktioner
  • Graviditet

Cephalexin Graviditetsvarningar

Djurmodeller har inte avslöjat tecken på nedsatt fertilitet och fosterskador. Det finns inga kontrollerade data om graviditet hos människor.
TGA-graviditetskategori A: Läkemedel som har tagits av ett stort antal gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder utan någon bevisad ökning av missbildningsfrekvensen eller andra direkta eller indirekta skadliga effekter. om fostret har observerats.
USA: s FDA-graviditetskategori B: Reproduktionsstudier på djur har inte visat någon risk för fostret och det finns inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor.

Användning rekommenderas inte såvida det inte behövs mycket.
AU TGA-graviditetskategori: A
USA: s FDA-graviditetskategori: B

Se referenser

Cephalexin Breastfeeding Warnings

Försiktighet rekommenderas.
Utsöndras i bröstmjölk: Ja

– Mödra infektionsbehandlingar har resulterat i rapporter om neonatal diarré och trast.
– American Academy of Pediatrics klassificerade andra cefalosporiner som kompatibla med amning. .

Se referenser

Leave a Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *