Slavery Myths Debunked (Svenska)

Ett visst motstånd mot diskussioner om den amerikanska slaverins vägtull är inte begränsat till de minst salta hörnen på Internet. Förra året, i en osignerad (och nu tillbakadragen) recension av historikern Ed Baptists bok The Half Has Never Told, tog Economist problem med Baptists ”överdrivna” behandling av ämnet och hävdade att ökningen av landets ekonomiska produktion under 19: e århundradet borde inte kritiseras till svarta arbetarnas innovationer inom bomullsfältet utan snarare till mästare som behandlar sina slavar väl av ekonomiskt eget intresse – lite till synes rationellt motargument som ignorerar den moraliska kraften i baptistens berättelse, samtidigt som man skapar plats för fantasin om vänligt slaveri. I en juni-kolumn om arvet från Robert E. Lee som annars i hög grad var kritisk mot den konfedererade generalen skrev New York Times op-ed-spaltist David Brooks att även om Lee ägde slavar, tyckte han inte om äga slavar – en biografisk detalj vars inkludering tycktes antyda att Lees ambivalens på något sätt gjorde hans slavinnehåll mindre anstötligt. Och i en dödsannons för augusti av medborgerliga rättighetsledare Julian Bond, Times calle hans oldemor Jane Bond ”slavälskarinna till en Kentucky-bonde” – en term som ger Bonds förfader alltför mycket handlingsfrihet och för lite skuld till ”bonden” som förslav henne.

Annons

När vi arbetade på vår Slate Academy-podcast, The History of American Slavery, stötte vi på många typer av förnekande av slaveri – ofta förklädda som historiska korrigeringar och avancerad av dem som vill ändra (eller avsluta) samtal om slaveriets djupa inverkan på amerikansk historia. Vi vill erbjuda motargument – några historiska, andra etiska – till de vanligaste felriktningarna som dyker upp i konversationer om slaveri.

”The Irish Were Slaves Too”

Är det sant ?: Om vi ’ talar om slaveri som det praktiserades på afrikaner i USA – det vill säga ärftlig slaveri – då är svaret ett tydligt nej. Som historiker och folkebibliotekarie Liam Hogan skriver i en uppsats med titeln ”Myten om” irländska slavar ” i kolonierna, ”” personer från Irland har hållits i olika former av mänsklig träldom genom historien, men de har aldrig varit slavar i Västindien. ” Det finns inte heller några bevis för irländsk slaveri i de nordamerikanska kolonierna. Det fanns ett stort antal irländska indenturerade tjänare, och det fanns fall där irländska män och kvinnor dömdes till indenturerad slaveri i den ”nya världen” och tvingades transporteras över Atlanten. Men även ofrivilliga arbetare hade mer autonomi än förslavade afrikaner, och den stora majoriteten av irländska indenterade tjänare kom hit frivilligt.

Annons

Vilket väcker en fråga: Var kom myten om irländsk slaveri ifrån? Några platser. Uttrycket ”vita slavar” framkom på 1600- och 1700-talen, först som en nedsättande benämning för irländska arbetare – likvärdiga deras sociala ställning till slavarnas – senare som politisk retorik i Irland själv, och senare fortfarande som sydlig pro-slaveripropaganda mot På senare tid, konstaterar Hogan, har flera källor sammanställt slaveri med slaveri för att argumentera för en viss irländsk nackdel i Amerika jämfört med andra vita invandrargrupper. Hogan citerar flera författare – Sean O’Callaghan i Till helvetet eller Barbados och Don Jordan och Michael Walsh i White Cargo: The Forgotten History of Britain’s White Slaves in America – som överdriver dålig behandling av irländska indenturerade tjänare och avsiktligt sammanblandar sin status med afrikanska slavar. Ingen av författarna ”bryr sig om att informera läsare, på ett sammanhängande sätt, vad skillnaderna är mellan chatteslaveri och indentured slaveri eller tvångsarbete, ”skriver Hogan.

Detta är en viktig punkt. Indentured tjänarskap var svårt, dödligt arbete, och många tjänade tjänare dog innan deras villkor var över. Men indenturerad slaveri var tillfällig, med en början och ett slut. De som överlevde sina villkor fick sin frihet. Tjänare kunde till och med begära tidig frigivning på grund av misshandel, och koloniallagstiftare fastställde olika, ofta mindre, straff för olydiga tjänare jämfört med olydiga slavar. Framför allt var inte förenad slaveri ärftlig. Tjänarnas barn var fria; slavarnas barn var egendom. Att avlägsna detta är att minska verkligheten i chattelslaveri, vilket – kanske – är en anledning till att mytens mest framträdande leverantörer är nykonfedererade och vita supremacistgrupper.

Slutsats: Även om många irländska invandrare möter diskriminering och hårda liv vid dessa stränder, förändrar det inte det faktum att amerikansk slaveri – ärftligt och rasbaserad — var en massiv institution som formade och definierade den politiska ekonomin i kolonialamerika och senare USA. Det förändrar inte heller det faktum att denna institution lämnade ett djupt arv för efterkommorna till förslavade afrikaner, som även efter frigörelsen utsattes för nästan ett sekel av våld, förbehåll och genomgripande förtryck, med sociala, ekonomiska och kulturella effekter som fortsätter att nutiden.

Annons

”Svarta människor förslavade varandra i Afrika, och svarta arbetade med slavhandlare, så …”

I ett stycke som publicerades i tidningen Vice 2005 (och fortfarande finns tillgängligt på Vice-webbplatsen), komikern Jim Goad erbjuder en serie ”må bättre om din historia, vita barn” -argument. En av hans salvor: ”Slaveri var vanligt i hela Afrika, där hela stammar blev förslavade efter att ha förlorat strider. Stamhövdingar sålde ofta sina besegrade fiender till vita slavhandlare.”

Är det sant ?: Detta är verkligen sant. Men som historikern Marcus Rediker skriver, förvärrades den ”forntida och allmänt accepterade institutionen” för förslavning i Afrika av den europeiska närvaron. Ja, europeiska slavhandlare gick in i ”redan existerande utbyteskretsar” när de anlände på 1500-talet. Men den europeiska efterfrågan förändrade formen på denna marknad, förstärkte slaverna och säkerställde att fler och fler människor skulle föras bort. ” att ta itu med härskande grupper och starka ledare, människor som kunde styra arbetskraftsresurser och leverera ”varorna”, skriver Rediker, och europeiska pengar och teknik gav ytterligare dem som redan var dominerande och uppmuntrade dem att förslava fler. Både de sociala strukturerna och infrastrukturen som möjliggjorde afrikanska system av förslavning stärktes av den transatlantiska slavhandeln.

Slutsats: Varför skulle det här fråga? Detta är ett klassiskt etiskt förslag ”två orättigheter gör en rätt”. Även om afrikaner (eller araber eller judar) samarbetade i slavhandeln, skulle vita amerikaner ha rätt att göra vad de vill med de människor som hade turen att bli offer ?

Annons

Bild via mythdebunk.com

”Den första slavägaren i Amerika var svart.”

Är det sant ?: Det beror på hur du analyserar tidslinjen. Anthony Johnson, den svarta före detta tjänaren vars bio öppnade det första avsnittet av vår podcast, stämde att John Casor skulle hållas på livstid 1653, och det resulterande civila domstolsbeslutet som remonerade Casor till Johnsons ägande var (som historikern R. Halliburton Jr. skriver) ”en av de första kända lagliga sanktionerna för slaveri” i kolonierna. Den frasen – ”en av” – är avgörande. Fartyget Desire förde en last med afrikaner från Barbados till Boston 1634; dessa människor såldes som slavar. År 1640 dömdes John Punch, en flyktig tjänare av afrikansk härkomst, till livslångt slaveri i Virginia, medan de två europeiskt födda följeslagarna som flydde med honom fick sina fördjupningar förlängda. År 1641 gav passagen av Body of Liberties rättslig sanktion för slavhandeln i Massachusetts Bay Colony. (OBS: Bilden i meme ovan är inte av Anthony Johnson. Det fanns inga fotografer i 1600-talets Virginia.)

Huruvida Anthony Johnson var den första amerikanska slavinnehavaren eller inte, han var verkligen inte den sista svarta personen som äger slavar. ”Det är en väldigt sorglig aspekt av afroamerikansk historia att slaveri ibland kan vara en färgblind affär”, skriver Henry Louis Gates Jr. på roten, i en fascinerande bit om historien om svarta slavinnehavare i USA. Några svarta slavinnehavare. köpte familjemedlemmar, även om detta humanitära arrangemang inte tar hänsyn till hela historien om svart slavinnehåll, som Gates påpekar.

Annons

Slutsats : Även om Anthony Johnson var den första personen i de nordamerikanska kolonierna som höll en slav – även om många svarta människor genom åren hade slavar – raderar det inte det faktum att det var det rasbaserade systemet med ärftligt slaveri som skadade det stora flertalet svarta människor som bor inom det. Det faktum att vissa medlemmar av en förtryckt klass deltar i förtryck ursäktar inte förtrycket.

”Slavar hade det bättre än vissa fattiga människor som arbetade i norra eller engelska fabriker. . De fick åtminstone mat och ett ställe att bo på. ”

Är det sant ?: Det var onekligen svårt att vara fabriksarbetare på 1800-talet. Vita vuxna (och barn) arbetade i farliga miljöer och var ofta hungriga. Men slavar var knappast i en bättre position.

Även om det är lite intuitivt förnuftigt att en person skulle vara rationellt motiverad att ta hand om sin ”egendom”, som Economists granskare föreslog, har historiker funnit att amerikanska slavinnehavare var benägna att tillhandahålla miniminivåer av mat och skydd för förslavade människor. De ansåg att svarta människors gomar var mindre raffinerade än vita människors, och detta motiverade att servera en monoton diet av fläsk och majsmjöl. Förslavade arbetare förväntades komplettera sina dieter när de kunde genom att sköta sina egna grönsaksträdgårdar. och jakt eller fångst – mer arbete som kan läggas till deras redan tunga belastningar. Bevis visar att många förslavade människor led av sjukdomar i samband med undernäring, inklusive pellagra, rickets, skörbjugg och anemi.

Annons

Även om en förslavad person i USA hamnade i en relativt ”bra” ställning – ägd av en slavinnehavare som var benägen att mata arbetarna väl och vara mild i straffet – han var s alltid föremål för försäljning, vilket kan hända på grund av död, skuld, argument i familjen eller infall. Eftersom väldigt få lagar reglerade slavinnehavarnas behandling av förslavade människor, skulle det inte finnas någon garanti för att nästa plats som den förslavade personen landade skulle vara lika bekväm – och de förslavade hade begränsad möjlighet, utan att springa bort eller motstå, för att kontrollera situationen.

Slutsats: Detta är ett annat fall av ”missförhållandena”. Vi skulle kunna jämföra nivåer av misshandel av norra fabriksarbetare och södra förslavade arbetare och upptäcka att varje grupp levde med hunger och skada. Båda resultaten är men detta är en distrahering från den verkliga frågan: Slaveri, som ett system, legaliserade och kodifierade slavinnehavarens kontroll över den förslavade kroppens kropp.

”Endast en liten andel sydländare ägde slavar.”

”De allra flesta soldater i den konfedererade armén var enkla män med mager inkomst”, snarare än rika slavinnehavare, skriver den anonyma författaren till ett allmänt spridd konfedererad historia ”faktablad.”

Annons

Är det sant ?: Enligt folkräkningen från 1860, som togs strax före inbördeskriget, var mer än 32 procent av vita familjer i den snart -för att vara konfedererade stater ägda slavar. Naturligtvis är detta ett genomsnitt, och olika stater hade olika nivåer av slavinnehåll. I Arkansas ägde bara 20 procent av familjer slavar; i South Carolina var det 46 procent; i Mississippi var det 49 procent.

Enligt de flesta åtgärder är detta inte ”litet” – det är ungefär samma andel amerikaner som idag har en högskoleexamen. Den stora majoriteten av slavinnehållsfamiljer var små jordbrukare och inte de största planteringarna som dominerar vår bild av ”slaveri.”

Vanligtvis används detta faktum för att antyda att inbördeskriget inte handlade om slaveri. Om så få sydlänningar ägde slavar, går argumentet, måste kriget handla om något annat (nämligen heligheten av staternas rättigheter). Men som historikern Ira Berlin skriver var slaven Syd ett slavförening, inte bara ett samhälle med slavar. Slaveri var grunden för ekonomiska och sociala relationer, och slavägande var ambitiöst – en symbol för rikedom och välstånd. Vita som inte hade råd med slavar ville ha dem på samma sätt som de flesta amerikaner idag vill äga ett hem.

Slutsats: Slaveri var grunden för den vita överhögheten, som förenade alla vita i en rasistisk hierarki. ”han befintliga relationen mellan de två raserna i söder”, argumenterade South Carolina senator John C. Calhoun 1837, ”utgör den mest solida och hållbara grunden för att fostra fria och stabila politiska institutioner.” Många vita kunde inte föreställa sig södra samhället utan slaveri. Och när det hotades tog de vita – vare sig de ägde slavar eller inte – vapen för att försvara deras ”livsstil”.

Annons

Bild via memes.com

”Norden gynnades också av slaveri.”

Är det sant ?: Det är ingen tvekan om att detta är sant. Som historikerna Ed Baptist och Sven Beckert visar i sina respektive böcker var amerikansk slaveri en ekonomisk motor för den globala ekonomin. Sydens produktion av bomull drev industrialiseringen och drev upp en massiv råvarumarknad som förvandlade världen. Naturligtvis innebar detta att slaveri var avgörande för norra ekonomiska och industriella intressen. Det är till exempel ingen slump att New York City var bland de mest sydliga städerna i norr under inbördeskriget; slaveri var nyckeln till dess ekonomiska framgång. I alla ärliga samtal om amerikansk slaveri måste vi titta på de snäva ekonomiska förbindelserna mellan Nord och Syd och i vilken grad hela landet var delaktigt i företaget.

Nedre raden: Ofta kommer den här raden från södra försvarare, som vill betona nordlig medverkan.Men de två typerna av historisk skuld utesluter inte varandra. Det är sant att norr spelade en viktig roll för att upprätthålla slavekonomin. Det är också sant att slaveri var baserat i den amerikanska södern; att det bildade grunden för det södra samhället; att vita sydländer var dess mest ivriga försvarare; och att dessa sydländer så småningom skulle utkämpa ett krig för att bevara och utvidga institutionen.

Annons

”Svarta människor kämpade för konfederationen.”

”Historiskt faktum visar att det fanns svarta konfedererade soldater. Dessa modiga män kämpade i skyttegraven bredvid sina vita bröder, alla under den konfedererade stridsflaggan, ”läser ett uttalande från South Carolina-kapitlet från Sons of Confederate Veterans.

Är det sant ?: Här är ett fall där retorisk precision är nyckeln. Tjänade svarta i Confederacy? Absolut: Som förslavade människor kokade, städade och arbetade otaliga svarta amerikaner för konfedererade regementen och deras officerare. Men de slogs inte; det finns inga bevis för att svarta amerikaner – förslavade eller fria – kämpade med unionssoldater under konfedererade banderoller.

Mot slutet av kriget tillät en desperat konfedererad kongress sin armé att anlita förslavade afrikaner som hade befriats av sina herrar. Ett litet antal svarta soldater utbildades, men det finns inga bevis för att de såg handling. Och även denna åtgärd var splittrande: Motståndarna angrep den som ett svek av Konfederationens syfte och syfte. ”Du kan inte göra soldater av slavar eller slavar av soldater,” förklarade Howell Cobb, president för den provisoriska konfedererade statskongressen som utarbetade konfedererade staternas konstitution. ”Den dag du gör en soldat till dem är början på slutet av revolutionen. Och om slavar verkar bra soldater, så är hela vår teori om slaveri fel. ”

Annons

Myten är en produkt från efterkrigstiden, då tidigare konfedererade ledare arbetade för att retroaktivt omdefiniera avskiljande från en rörelse för att bevara slaveri till en kamp för abstrakta ”statens rättigheter” och en disig ”sydlig livsstil.”

Slutsats: Även om det fanns svarta soldater i den konfedererade armén, förändrar det inte sanningen i konfederationen: Dess mål var att skydda och utvidga slaveriet. Institutionen skyddades i den konfedererade konstitutionen. ”Vår nya regering grundar sig på … den stora sanningen att negern inte är lika med den vita mannen; att slaveri underordnas den överlägsna rasen är hans naturliga och normala tillstånd”, sade konfedererade vice president Alexander Stephens i sitt ”hörnstental”. ”Denna, vår nya regering, är den första i världens historia, baserad på denna stora fysiska, filosofiska och moraliska sanning.”

Leave a Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *