Symtom – Urininkontinens


Vanliga typer av urininkontinens

De flesta personer med urininkontinens har antingen stressinkontinens eller uppmanar inkontinens.

Stressinkontinens

Stressinkontinens är när du läcker urin när blåsan utsätts för plötsligt extra tryck – till exempel när du hostar. Det är inte relaterat till stresskänsla.

Andra aktiviteter som kan orsaka urin läcker inkluderar:

  • nysningar
  • skrattande
  • tunga lyft
  • träning

Mängden urin som passeras är vanligtvis liten, men stressinkontinens kan ibland få dig att passera större mängder, särskilt om blåsan är mycket full.

Urgeinkontinens

Urgeinkontinens eller brådskande inkontinens är när du känner ett plötsligt och mycket intensivt behov av att släppa urin och du inte kan försena att gå på toaletten. Det är ofta bara några sekunder mellan behovet av att urinera och urinfrisättningen.

Ditt behov av att urinera kan utlösas av en plötslig förändring av position eller till och med av ljudet av rinnande vatten. Du kan också släppa urin under sex, särskilt när du når orgasm.

Denna typ av inkontinens förekommer ofta som en del av en grupp av symtom som kallas överaktivt blåssyndrom, det vill säga när blåsmuskulaturen är mer aktiv än vanligt .

Förutom att det ibland orsakar trängningsinkontinens kan överaktivt urinblåsasyndrom innebära att du behöver urinera mycket ofta, inklusive flera gånger under natten.

Leave a Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *