Delaware-i adóbevallási információk

Űrlapok ● E-fájl információk ● Általános adóbevallási információk ● Állapot-információk iktatása ● Információk a tartózkodási helyről ● Katonai ● Üzleti ● Levelezési címek ● Üzleti levelezési címek ● Szövetségi linkek

Űrlapok és utasítások

Egyéni és adózási űrlapok Társasági adó űrlapok S Társasági adó űrlapok Partnerség
Adózási űrlapok
Fiduciáriumi adózási űrlapok

Elektronikus iktatási információk

Elektronikus iktatási megbízás – N / A

E-fájl regisztrációs követelmények – A Delaware e-fájl programban való elfogadás automatikus a federa elfogadásával l e-fájl program.

Adóévek, amelyeket elektronikusan lehet benyújtani – A jelenlegi adóév és két előző adóév

Csak az állam bevallási követelményei – A Delaware e-fájl program:

  • Támogatja a szövetségi / állami (hozzákapcsolt) iktatást és a csak állami bejelentést a szövetségi / állami elektronikus irattározási programon (korszerűsített e-fájlrendszer) keresztül.
  • Lehetővé teszi a részek elektronikus iktatását. -évi és nem rezidens visszatérések.

Módosított visszaküldések – Delaware jelenleg nem támogatja a DE 200X űrlap elektronikus bejelentését. Az adófizetőknek papíron kell bevallást benyújtaniuk és a megfelelő címre postázniuk. (Lásd alább a Levelezési címek részt). A DE 200X űrlap eléréséhez a programban a Delaware bevallás főmenüjéből válassza a Vegyes űrlapok > Delaware módosított bevallása lehetőséget.

Elektronikus aláírások – A TaxSlayer Pro támogatja az elektronikus aláírások a DE 8453. űrlapon.

Általános adóbevallási információk

Határidő – Egyedi bevallások – május 1.

Kiterjesztések – Delaware lehetővé teszi az automatikus meghosszabbítást október 15-ig, ha nincs esedékes további adó fizetése, és ha szövetségi kiterjesztést nyújtanak be.

Ha további adó fizetendő, május 1-ig töltse ki az 1027-es űrlapot: A Delaware egyéni jövedelemadó-bevallási idő automatikus meghosszabbításának kérelme meghosszabbítás október 16-ig. A programban az 1027-es űrlap eléréséhez a Delaware return főmenüjéből válassza a Vegyes űrlapok > DE A fájlba fordított idő kiterjesztése lehetőséget. Az 1027-es nyomtatványt elektronikusan nem lehet benyújtani. 1027-es űrlap, a megfelelő levelezési címre történő befizetéssel. (Lásd az alábbi levelezési címeket).

Jogosítvány / Kormány által kiadott fényképes azonosító: Delaware nem igényli ezeket az adatokat az adóbevallás benyújtásához.

Állapotinformációk benyújtása

Delaware nem igényli ugyanazt az iktatási státuszt, mint amelyet a szövetségi visszatéréskor használtak.

Egyetlen. Az adóév utolsó napján egyedülállónak kell lennie. A polgári szakszervezetbe lépett adózókat már nem tekintik egyedülállóknak.

A házas vagy a civil szövetségi adófizetőknek a következő bejelentési lehetőségek állnak rendelkezésre.

  • MFJ – Azok a párok, akik közös szövetségi nyilatkozatot nyújtanak be közös, külön vagy kombinált külön Delaware-bevallásokat nyújthat be.
  • MFS – A külön bevallások általában akkor előnyösek, ha mindkét házastársnak a Delaware AGI meghaladja a 9 400 USD-t. Mindkét házastársnak ugyanúgy kell kiszámítania az adóköteles jövedelmet, azaz mindkettőnek tételes levonásokat kell követelnie, vagy mindkettőnek a szokásos levonást kell követelnie.
  • Kombinált külön – A kombinált bevallás lehetővé teszi, hogy a külön bevallást benyújtó párok mindkét bevételt kombinálják. ugyanaz a forma. Ez a lehetőség csak azoknak a pároknak áll rendelkezésre, akik tartózkodási visszaküldést nyújtanak be.

Háztartásvezető – Azok a személyek, akik HOH-ként szerepelnek a szövetségi bevallásban, vagy akik minősülnek külön házasnak, külön élnek, bejelenthetik: HOH a Delaware visszatérésnél.

Információk a tartózkodási helyről a Delaware visszatérésekhez

Lakosok: A lakosok egyének:

  • Akiknek Delaware-ben vannak lakóhelyei az adóév, vagy
  • akik az év folyamán fenntartanak lakóhelyüket Delaware-ben, és több mint 183 napot töltenek Delaware-ben.

Részéves lakos: Rész -évi lakosok olyan magánszemélyek, akik az adóév csak egy részében delaware-i lakosok. Az egyéves lakosok választhatják a beadást:

  • A lakos visszatér. Ez a lehetőség általában akkor a legjobb, ha egy nem rezidens személynek nincs jövedelme Delaware-en kívüli forrásokból, vagy
  • nem rezidens hozam. Ez a lehetőség általában akkor a legjobb, ha egy nem rezidens személynek van jövedelme Delaware-n kívüli forrásokból.

A nem rezidensek olyan személyek, akik az év folyamán nem tartózkodnak Delaware-ben.

Katonai személyzet / Katonai házastársak

Lakosok: A katonai szolgálatba lépéskor Delaware-ben lakó katonai személyzet jövedelemadó-célból Delaware-ben marad, mindaddig, amíg a nyilvántartás otthonának megváltozását igazolják.A törvényes lakóhely változását úgy dokumentálják, hogy benyújtják a DD 2058 űrlapot és a DD 2058-1 űrlapot a katonai személyzeti irodához.

Nem rezidensek: A Delaware-ben állomásozó nem rezidens katonáknak nem kell benyújtaniuk a Delaware jövedelemadó-bevallást, hacsak a katonai fizetésen kívül más forrásokból kerestek jövedelmet.

Katonai házastársak: A katonai házastársak tartózkodási segélyéről szóló törvény értelmében a katonai házastárs lakóhelye nem változik, amikor új államba költözik szolgálati tagjához. ott állomásozik, ha a szolgáltató tagjának és házastársának lakóhelye vagy lakóhelye megegyezik.

Üzleti visszajelzés elektronikus adatszolgáltatási információ

Üzleti elektronikus iktatási megbízás – N / A – Delaware lehetővé teszi az üzleti adózók számára, hogy e-mail vagy elektronikus fájlüzenet-visszaadás. > / span >

A Delaware jelenleg minden üzleti bevalláshoz támogatja az elektronikus iktatást, de nem támogatja az összes évet vagy a módosított hozamokat. A következő adóbevallásokat és éveket e-ben lehet benyújtani.

Vállalati bevallások – (1100-as űrlap – Delaware vállalati jövedelemadó-bevallás) – aktuális és két azt megelőző év.

S Vállalati bevallások – (1100S űrlap – Delaware S Corporation megbékélés és részvényesi információk visszaküldése) – aktuális év és két azt megelőző év.

Partnerségi hozamok – (300-as űrlap – Delaware Partnerség-visszatérés – aktuális és egy előző év.

Hitelbiztosítási bevallások – (400. űrlap – Delaware Fiduciary jövedelemadó-bevallás) – aktuális és két előző év.

Üzleti bevallás általános információ

Delaware esedékességei Üzleti bevallások

Vállalatok – április 30. – A bevallások a társaság adóévének lezárását követő negyedik hónap 30. napjáig esedékesek, ha a gazdálkodó egység pénzügyi évre esik.

S-Vállalatok – március 30. – A bevallások a társaság adóévének lezárását követő harmadik hónap 30. napjáig esedékesek, ha a gazdálkodó egység pénzügyi év.

Partnerségek – Ma rch 30

Hitelesítés & Ingatlan – április 30. – A bevallások az adóév zárását követő negyedik hónap 30. napjáig esedékesek, ha a gazdálkodó egység pénzügyi év.

Üzleti kiterjesztések

Társaság – Azok a vállalatok, amelyek szövetségi meghosszabbítást nyertek azzal, hogy benyújtották a 7004-es űrlapot a Bevételi Szolgálathoz, szintén hat hónapra meghosszabbodnak Delaware visszatér. Az a társaság, amely csak a Delaware adóbevallás benyújtásának meghosszabbítására törekszik, be kell nyújtania az 1100-T-EXT Delaware vállalati jövedelemadó meghosszabbítás iránti kérelmét az eredeti bevallás határidejéig.

Az űrlap eléréséhez 1100-T-EXT, a Delaware return főmenüjéből válassza a Vegyes űrlapok > DE vállalati kiterjesztés (1100-EXT) lehetőséget. Ezt az űrlapot nem lehet elektronikusan benyújtani, és az űrlapon szereplő címre kell elküldeni.

A Delaware-bevallás benyújtásának határideje nem hosszabbítja meg az esedékes adó megfizetésének idejét az eredeti esedékességi napig. a visszatérés. Ha a Delaware bevallási határidejének meghosszabbítását (akár szövetségi bevallás meghosszabbításával, akár a Delaware 1100-T-EXT űrlap kitöltésével) megkapó adózónak fizetést kell teljesítenie, azt az 1100-T-EXT űrlapon kell benyújtani és postai úton elküldeni az űrlapon szereplő cím.

S Corporation – Azok a S társaságok, amelyek szövetségi meghosszabbítást nyertek azzal, hogy a 7004-es űrlapot benyújtották a Internal Revenue Service-hez, szintén hat hónappal meghosszabbítják a Delaware-bevallás benyújtását. Annak az S Corporationnek, amely csak a delaware-i adóbevallás benyújtásának meghosszabbítására törekszik, vagy befizetést kell benyújtania, be kell nyújtania az 1100-P-EXT űrlapot a Delaware “S” Corporation meghosszabbítás iránti kérelméig, az eredeti határidőig.

Az 1100-P-EXT űrlap eléréséhez a Delaware return főmenüjéből válassza a Vegyes űrlapok > DE vállalati kiterjesztés (1100-EXT) lehetőséget. Ezt az űrlapot nem lehet elektronikusan benyújtani, és az űrlapon szereplő címre kell elküldeni.

A Delaware-bevallás benyújtásának határideje nem hosszabbítja meg az esedékes adó megfizetésének idejét az eredeti esedékességi napig. a visszatérés. Ha a Delaware bevallási határidejének meghosszabbítását (akár szövetségi bevallás meghosszabbításával, akár a Delaware 1100-P-EXT űrlap benyújtásával) megkapó adózónak fizetést kell teljesítenie, azt az 1100-P-EXT űrlapon kell benyújtani és postai úton elküldeni az űrlapon szereplő cím.

Partnerség – Azok a partnerségek, amelyek szövetségi meghosszabbítást nyertek a 7004-es űrlap benyújtásával a Bevételi Szolgálatnál, hat hónapra meghosszabbodnak a Delaware-bevallás benyújtása érdekében. Delaware-nek nincs külön űrlapja a partnerségi bevallás meghosszabbítására.

Fiduciary – Delaware Fiduciary bevallások (400. űrlap), amelyek az adóbevallás benyújtásának automatikus meghosszabbítását kérik, kötelesek benyújtani a 400-EX űrlapot – Jelentkezés a Delaware Fiduciary jövedelemadó-bevallás automatikus kiterjesztéséhez. Ezt az automatikus meghosszabbítást október 15-ig kell benyújtani, és a bevallás eredeti esedékességéig be kell nyújtani a Bevételi Minisztériumhoz, az év becsült adókötelezettségének esedékességével együtt.

A 400-EX űrlap eléréséhez a Delaware bevallás főmenüjéből válassza az Összes befizetés lehetőséget > Adóbefizetések kiterjesztése > Enter Extension. Ezt az űrlapot nem lehet elektronikusan benyújtani, és az űrlapon szereplő címre kell elküldeni.

A 400-as nyomtatvány október 15-e utáni benyújtásának további meghosszabbítására a szövetségi kiterjesztés másolatának benyújtásával lehet jelentkezni. a bevételi részlegnek a 400-EX nyomtatványon megadott automatikus kiterjesztés lejárta előtt, amely meghosszabbítja a Delaware visszatérésének esedékességét ugyanarra a napra, mint a szövetségi kiterjesztés.

Módosított üzleti visszaküldések

A Delaware módosított üzleti bevallásait nem lehet elektronikusan benyújtani.

Társaság – A társaságiadó-benyújtóknak ki kell tölteniük a Delaware 1100X űrlapot, amelyet az űrlapon szereplő címre kell postázni. (Megjegyzés: A TaxSlayer Pro nem támogatja a Delaware 1100X űrlapot a 2016-os programban.)

S-Corporation – Az S Corporation adózóinak ki kell töltenie egy módosított Delaware 1100S űrlapot, bejelölve a módosított négyzetet, amelyet a címre kell postázni. az űrlapon. Ha a Delaware 1100S űrlapot módosított bevallásként kívánja megjelölni, a Delaware bevallás főmenüjéből válassza a Heading Information lehetőséget, majd jelölje meg a bevallást módosítottként.

Partnerség – A partnerségi adófizetőknek ki kell tölteniük a Delaware 300 űrlapot a módosított jelölőnégyzet bejelölve, amelyet az űrlapon szereplő címre kell postázni. A Delaware 300 űrlap módosított bevallásként történő megjelöléséhez válassza a Delaware bevallás főmenüjéből a Heading Information lehetőséget, majd jelölje meg a beváltást módosítottként.

Fiduciary – A Fiduciary adózóknak ki kell tölteniük a Delaware 400 űrlapot a módosított jelölőnégyzet bejelölve, amelyet az űrlapon szereplő címre kell postázni. Ha a Delaware 400 űrlapot módosított bevallásként kívánja megjelölni, válassza ki a Delaware bevallás főmenüjéből a Heading Information lehetőséget, majd jelölje meg a beváltást módosítottként.

Levelezési címek

Egyéni jövedelemadó-levelezés Címek

Ha a keresett cím nem szerepel a bevételek Delaware részlegének levelezési címeiben, használja az űrlapon nyomtatott címet.

Üzleti levelezési címek

Üzleti jövedelemadó levelezési címek

Ha a keresett cím nem szerepel a bevételek Delaware részlegének levelezési címlistáján, használja az űrlapon nyomtatott címet.

Szövetségi adó Linkek

Hol van a szövetségi visszatérítésem?

Hol a módosított visszatérésem?

IRS-űrlapok és publikációk

Jogi nyilatkozat

Míg a TaxSlayer Pro arra törekszik, hogy az ezen az oldalon található információk és linkek a lehető leggyorsabban és pontosabbá váljanak, a TaxSlayer Pro nem ígér vagy garanciát vállal az oldal tartalmának időszerűségére, pontosságára vagy teljességére vonatkozóan. Az ezen az oldalon található információk általános tájékoztató jellegűek, és nem adótanácsadásként szolgálnak. A felhasználót arra is ösztönzik, hogy vizsgálja felül az alapul szolgáló állami forrásokat és kiadványokat.

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük