Gratis nedlastbart varig generell fullmaktsskjema

Et gratis varig fullmaktsskjema når det er riktig utfylt, er et bindende juridisk dokument. I en fullmakt gir et individ en tredjepart fullmakter til å ta avgjørelser og handle på den enkeltes vegne dersom han ikke blir i stand til å ta avgjørelser. En varig generell fullmakt kan imidlertid være i kraft mens personen er juridisk i stand til og har kapasitet til å ta avgjørelser, så vel som når individet er uføre og ikke lenger er i stand til å ta avgjørelser. Det forblir imidlertid ikke i kraft etter individets død, bortsett fra i tilfeller der tredjepart (også kalt «advokaten faktisk») må avslutte forretninger som utføres på den enkeltes vegne før de dør.

Gratis prøve Varig fullmakt til å skrive ut

Du får tilgang eksemplet på utskrivbar fullmaktskjema gitt ved å klikke på bildet. Vær oppmerksom på at dette skjemaet kun er ment som et eksempel, og ikke er en erstatning for å innhente juridisk rådgivning fra en lisensiert advokat. Vær også oppmerksom på at stater kan ha spesifikke lover regulere innholdet, formen og eksen utmåling av fullmaktsskjemaer. For å fastslå statens spesifikke regler, ta kontakt med statens statsadvokat. Hvis du trenger hjelp til å laste ned det gratis generelle fullmaktsskjemaet, kan du se i guiden for Adobe-utskriftsartikler.

Innledning

I innledningsdelen til varig fullmaktsmal, må du identifisere deg selv og den personen du velger å fungere som din faktiske advokat. Denne delen ber deg også om å bekrefte at du var fornuftig kl. den gangen du opprettet og utførte dokumentet. Her identifiserer du også om du er gift eller enslig, noe som hjelper retten til å forstå mer om deg selv hvis dokumentet ditt noen gang blir avhørt.

Betegnelse på alternativ

Noen ganger er personen du velger som advokat faktisk uvillig eller ikke i stand til å utføre sine oppgaver. I dette tilfellet vil ethvert alternativ du velger bli utnevnt til stillingen. Derfor utpeker du i denne delen personen du ønsker å lykkes ditt opprinnelige valg for din faktisk advokat, hvis din opprinnelige betegnelse ikke kan oppfylle stillingen. Merk at en domstol aldri vil tvinge noen til å opptre som en faktisk advokat, og det er derfor du bør velge en sikkerhetskopi.

Authority to Act

Denne delen sier at individ som opptrer som advokat faktisk på dine vegne, har myndighet til å gjøre det. Dette er nødvendig for å si at domstolen og offentligheten vet at du hadde til hensikt å la advokaten din faktisk utøve de samme myndighetene du har.

Beføyelser

I denne delen, de fullmakter du gir advokaten faktisk er avgrenset slik at det han kan eller ikke kan gjøre på dine vegne blir spesifisert, og derved hjelper advokaten, offentligheten og domstolene, å vite grensene for hva han kan gjøre. Slett eventuelle krefter som du føler ikke gjelder for din situasjon, og i nummer ni, legg til de kreftene du vil at advokaten din faktisk skal ha. Vær så spesifikk som mulig når du legger til krefter for å unngå forvirring eller debatt.

Restriksjoner på makter

Denne delen angir hva din advokat faktisk ikke kan gjøre. Det er inkludert i fullmaktsskjemaer for å unngå problemer med hva en advokat faktisk kan lovlig gjøre hvis det noen gang blir stilt spørsmål. Domstoler baserer seg på denne delen hvis advokaten faktisk blir beskyldt for å handle uten myndighet.

Etablering av holdbarhet

Selv om innledningen til prøven uttalte at skjemaet var ment å være et varig fullmakt, klargjør denne delen hva du mente med det. Det er nødvendig å inkludere denne delen slik at domstoler og publikum vet at du har til hensikt å tillate at advokaten din faktisk handler på dine vegne før du blir arbeidsufør.

Denne delen unnskylder også advokaten din -fakta fra ethvert ansvar som stammer fra å utøve en makt som han juridisk var i stand til å utføre på dine vegne. De fleste enkeltpersoner vil ikke akseptere advokatposisjonen uten denne bestemmelsen.

Avhengighet

I denne delen presiserer du overfor tredjeparter at de er i stand til å stole på handlingene. , atferd og uttalelser fra din faktiske advokat. Dette gjør det mulig for tredjeparter å oppføre seg som om de har med deg å gjøre når du kommuniserer med din faktiske advokat.

Tilbakekalling av tidligere makter

Her sier du at dette dokumentet er ment å være fullmakten din, og at dens gjennomføring tilbakekaller eventuelle tidligere fullmaktskjemaer du opprettet. Dette bidrar til å unngå forvirring om hvilken form som er ment å styre. Vanligvis, hvis en tvist oppstår, vil domstolene gå med det sist daterte skjemaet.

Gjeldende lov

Denne delen sier at eventuelle tvister som oppstår fra din fullmakt skal avholdes for en domstol med jurisdiksjon over skjemaet. Denne bestemmelsen unngår problemet med omstridende parter som krangler om hvilken domstol som skal håndtere deres uenighet.

Notarisering

Nesten alle stater krever at fullmakt blir vitne til av minst to personer som gjør det ikke har egeninteresse i skjemaet. Dette betyr at verken personen som oppretter dokumentet eller personen som blir identifisert som faktisk advokat, eller personen som er identifisert som alternativ advokat faktisk kan være vitne. Skjemaet må også være notarisert. Uten vitner og notarisering er skjemaet vanligvis ugyldig.

Rådfør deg med en advokat om gratis generelle fullmaktskjemaer

Som med ethvert juridisk dokument, må du alltid konsultere en advokat før du oppretter eller utfører en holdbar generell fullmakt. En advokat vil hjelpe deg med å bestemme hvilke fullmakter du skal gi til en faktisk advokat og hjelpe deg med å oppfylle statlige juridiske krav for å sikre at skjemaet ditt er gyldig.

Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *