Gratis nedladdningsbart hållbart allmänt fullmaktsformulär

Ett kostnadsfritt varaktigt fullmaktsformulär när det är korrekt ifyllt är ett bindande juridiskt dokument. I en fullmakt ger en individ en tredje part befogenhet att fatta beslut och agera för individens räkning om han skulle bli oförmögen att fatta beslut. En varaktig allmän fullmakt kan dock vara i kraft medan individen är juridiskt kapabel. och har förmågan att fatta beslut, liksom när individen är oförmögen och inte längre kan fatta beslut. Den förblir dock inte i kraft efter individens död, utom i de fall där tredje part (även kallad ”advokaten i själva verket”) måste avsluta affärer som utförs för den enskildes räkning före deras död.

Gratis prov Hållbara fullmaktsformulär för utskrift

Du kan komma åt det utskrivbara fullmaktsformuläret som tillhandahålls genom att klicka på bilden. Observera att detta formulär endast är ett exempel och inte ersätter att få juridisk rådgivning från en licensierad advokat. Observera också att stater kan ha specifika lagar reglerar innehåll, form och ex fullgörande av fullmaktsformulär. För att fastställa dina stats specifika regler, kontakta statens advokatbyrå. Om du behöver hjälp med att ladda ner det kostnadsfria allmänna fullmaktsformuläret, se guiden för Adobes utskriftsartiklar.

Inledning

I inledningsavsnittet för en hållbar fullmaktsmall måste du identifiera dig själv och den person som du väljer att fungera som din faktiska advokat. Detta avsnitt ber dig också att intyga att du var sund den tid du skapade och körde dokumentet. Här identifierar du också om du är gift eller ensamstående, vilket hjälper domstolen att förstå mer om dig själv om ditt dokument skulle ifrågasättas.

Beteckning av alternativ

Ibland är den person du väljer som din advokat faktiskt ovillig eller oförmögen att utföra sina uppgifter. I det här fallet kommer varje alternativ du väljer att utses till tjänsten. Därför utser du i det här avsnittet den person du vill lyckas ditt ursprungliga val för din faktiskt om din ursprungliga beteckning inte kan fullgöra tjänsten. Observera att en domstol aldrig kommer att tvinga någon att agera som faktiskt advokat, varför du borde välja en reserv.

Behörighet att agera

I detta avsnitt anges att enskild person som agerar i egenskap av advokat på dina vägnar har befogenhet att göra det. Detta är nödvändigt för att ange att domstolen och allmänheten vet att du tänkt att låta din advokat faktiskt utöva samma befogenheter som du har.

Befogenheter

I detta avsnitt, de befogenheter du ger advokaten faktiskt avgränsas så att vad han kan eller inte kan göra för din räkning specificeras, vilket hjälper advokaten faktiskt, allmänheten och domstolarna att känna till gränserna för vad han kan göra. Ta bort eventuella befogenheter som du inte känner till i din situation och lägg till de befogenheter som du vill att din advokat faktiskt ska ha i nummer nio. Var så specifik som möjligt när du lägger till befogenheter för att undvika förvirring eller debatt.

Begränsningar av befogenheter

Detta avsnitt anger vad din advokat kan faktiskt inte göra. Det ingår i fullmaktsformulär för att undvika problem med vad en advokat faktiskt kan göra om det någonsin ifrågasätts. Domstolar förlitar sig på detta avsnitt om advokaten faktiskt anklagas för att agera utan auktoritet.

Fastställande av hållbarhet

Även om det i introduktionen till urvalet anges att blanketten var avsedd att vara varaktig fullmakt, detta avsnitt klargör vad du menade med det. Det är nödvändigt att inkludera detta avsnitt så att domstolar och allmänheten vet att du tänker låta din advokat faktiskt agera för din räkning innan du blir arbetsoförmögen.

Detta avsnitt ursäktar också din advokat -fakta från allt ansvar som härrör från att utöva en makt som han lagligen kunde utföra för dina räkning. De flesta individer kommer inte att acceptera tjänstemannens faktiska ställning utan denna bestämmelse.

Tillit

I det här avsnittet klargör du för tredje part att de kan förlita sig på handlingarna , beteenden och uttalanden från din faktiska advokat. Detta gör det möjligt för tredje parter att agera som att hantera dig när du interagerar med din faktiska advokat.

Återkallande av tidigare befogenheter

Här anger du att detta dokument är avsett att vara din fullmakt och att dess fullgörande återkallar alla tidigare fullmaktsformulär du skapat. Detta hjälper till att undvika förvirring om vilken form som är avsedd att styra. Vanligtvis, om en tvist uppstår, kommer domstolarna att använda den senast daterade formen.

Tillämplig lag

Detta avsnitt anger att alla tvister som uppstår från din fullmakt ska hållas vid en domstol med behörighet över formuläret. Denna bestämmelse undviker problemet med tvistande parter som argumenterar för vilken domstol som ska hantera deras oenighet.

Notarisering

Nästan alla stater kräver att en fullmakt bevittnas av minst två personer som gör inte har ett intresse i formuläret. Detta innebär att varken individen som skapar dokumentet eller individen som identifieras som den faktiska advokaten eller den person som identifierats som den alternativa advokaten kan vara ett vittne. Formuläret måste också vara notariserat. Utan vittnen och notering är formuläret vanligtvis ogiltigt.

Rådgör med en advokat om gratis allmänna fullmaktsformulär

Som med alla juridiska handlingar, konsultera alltid en advokat innan du skapar eller utför en hållbar allmän fullmakt. En advokat hjälper dig att bestämma vilka befogenheter du ska ge till en faktisk advokat och hjälpa dig att uppfylla statliga lagkrav för att säkerställa att ditt formulär är giltigt.

Leave a Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *