Visjonsforsikringsplaner


Ansvarsfraskrivelser

Ingen som søker helsedekning gjennom den enkelte Marketplace, frarådes å søke fordeler, avslås dekning eller belastes mer premie fordi av helsestatus, medisinsk tilstand, erfaring med psykiske sykdommer, medisinsk historie, genetisk informasjon eller helsehemming. I tillegg vil ingen personer bli nektet dekning basert på rase, farge, religion, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuell legning, sivilstand, personlig utseende, politisk tilhørighet eller inntektskilde.

Referanser til UnitedHealthcare gjelder hvert enkelt selskap eller andre tilknyttede selskaper som er tilknyttet UnitedHealthcare.

Hvert selskap er en egen enhet og er ikke ansvarlig for andres økonomiske eller kontraktsmessige forpliktelser.

Administrative tjenester leveres av United HealthCare Services, Inc . eller deres tilknyttede selskaper.

Produkter og tjenester som tilbys er garantert av Golden Rule Insurance Company, Health Plan of Nevada, Inc., Oxford Health Insurance, Inc.,

UnitedHealthcare Life Insurance Company , UnitedHealthcare of the Mid-Atlantic, Inc., UnitedHealthcare of New York, Inc.

Denne policyen er underlagt ulike unntak og begrensninger. For kostnader og fullstendig informasjon om dekningen, ring (eller skriv) forsikringsagenten din eller selskapet (det som er aktuelt).

Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *