Pojistné plány vize


Zřeknutí se odpovědnosti

Žádného jednotlivce žádajícího o krytí zdraví prostřednictvím individuálního Marketplace nebude odrazovat od žádosti o výhody, odmítne krytí nebo nebude účtovat více pojistného zdravotního stavu, zdravotního stavu, zkušeností s duševními chorobami, anamnézy, genetických informací nebo zdravotního postižení. Žádnému jednotlivci navíc nebude odepřeno krytí na základě rasy, barvy pleti, náboženství, národního původu, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu, osobního vzhledu, politické příslušnosti nebo zdroje příjmu.

Odkazy na UnitedHealthcare se týkají každá jednotlivá společnost nebo jiné přidružené společnosti UnitedHealthcare.

Každá společnost je samostatným subjektem a nenese odpovědnost za finanční ani smluvní závazky jiné osoby.

Administrativní služby poskytuje United HealthCare Services, Inc .nebo jejich přidružené společnosti.

Nabízené produkty a služby uzavírají Golden Rule Insurance Company, Health Plan of Nevada, Inc., Oxford Health Insurance, Inc.,

UnitedHealthcare Life Insurance Company „UnitedHealthcare of the Mid-Atlantic, Inc., UnitedHealthcare of New York, Inc.

Tyto zásady podléhají různým výlukám a omezením. Pokud jde o náklady a úplné podrobnosti o krytí, volejte (nebo napište) svého pojišťovacího agenta nebo společnost (podle toho, co je relevantní).

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *