Hoe u de afstandsbediening van uw garagedeuraandrijving of buitentoetsenbord programmeert

LIFTMASTER MYQ APP

Als u uw smartphone probeert te programmeren om uw garagedeur op afstand te bedienen , zie onze blog, Hoe de MyQ-app in te stellen, voor volledige instructies en een video-tutorial.

CHAMBERLAIN / LIFTMASTER / SEARS CRAFTSMAN GARAGEDeuropeners
Programmering 971LM en 973LM, 371LM en 373LM Security Plus-zenders

 1. Druk op de “slimme” -knop op de motoreenheid van de garagedeuropener en laat deze weer los. Het slimme indicatielampje brandt continu gedurende 30 seconden. 971LM- en 973LM-afstandsbedieningen hebben een overeenkomstige oranje of rode, vierkante, leerknop. De 371LM en 373LM hebben een overeenkomstige paarse, vierkante leerknop. Leerknoppen bevinden zich op de motorkop nabij de klemmenstrook voor draadverbindingen.
 2. Houd binnen 30 seconden de knop op de handafstandsbediening ingedrukt.
 3. Laat de knop los wanneer de motor uni t lampje knippert. Het heeft de code geleerd. Als er geen gloeilampen zijn geïnstalleerd, zijn er twee klikken hoorbaar.

LIFTMASTER EN SEARS CRAFTSMAN DRAADLOZE TOETSENBORD
976LM, 377LM Security Plus , en 66LM draadloze sleutelloze toegangssystemen

 1. Druk op de “slimme” -knop op de motoreenheid van de garagedeuropener en laat deze los. Het slimme indicatielampje brandt continu gedurende 30 seconden.
 2. Voer binnen 30 seconden een viercijferig persoonlijk identificatienummer (PIN) naar keuze in op het toetsenbord. Houd vervolgens de ENTER-knop ingedrukt.
 3. Laat de knop los wanneer de lampjes van de motorunit van de garagedeuropener knipperen . Hij heeft de code geleerd. Als er geen gloeilampen zijn geïnstalleerd, zijn er twee klikken te horen.


De vierkante slimme knop bevindt zich aan de zijkant of achterkant van de motorkop en is rood, groen, amber, oranje of paars gekleurd. Het bevindt zich direct onder draadklemschroef nr. 1.

Programmeerinstructies voor Genie-afstandsbedieningen:

Pr o programmeren van Genie Intellicode afstandsbedieningen

 1. Druk op de knop Ontvanger leercode op de powerhead ontvanger van uw deuraandrijving. Deze kleine, zwarte, ongemarkeerde knop bevindt zich achter de lichtlens bij de motorkop en bevindt zich het dichtst bij de floppy 6-inch antennedraad die uit de motorkop steekt. Als u hierop drukt, begint een indicatielampje voor radiosignalen 30 seconden rood te knipperen. **
 2. Nadat u eenmaal op de codeknop hebt gedrukt, drukt u drie keer op uw zenderknop zodat uw systeem de frequentie kan vastleggen en coderen. (Houd de zender waarop u wilt afstemmen minstens 60 cm de powerhead tijdens het afstemmen.)
 3. Druk nogmaals op de zenderknop om het systeem te testen en de deur te laten bewegen.

** Om alle Intellicode-afstandsbedieningen en draadloze sleutelloze invoer, houdt u de leerknop ingedrukt totdat het indicatielampje stopt met knipperen en gaat u verder met stap 2.

Genie digitale afstandsbedieningen programmeren met interne setschakelaars

Deze zenders werken door de instellingen op de interne code-instelschakelaars af te stemmen met dezelfde set schakelaars in de ontvanger op het garageplafond. De ontvanger bevindt zich ofwel achter de lichtlens van de motorkop van de Genie-garagedeuropener, of in een extern klein rechthoekig doosje aan het plafond, dat met een set draden is verbonden met de motorkop. Let op: de frequentie van de zender moet dezelfde frequentie zijn als de ontvanger aan het plafond om te kunnen werken. Genie heeft de afgelopen 15 jaar exclusief de 390 MHz-frequentie gemaakt.

Genie digitale afstandsbedieningen met meerdere knoppen programmeren met interne Schakelaars instellen

Deze garagedeuropenerzenders hebben 2 kleinere schakelaars rechts van de interne code-instelschakelaars. De kleine rechterschakelaar moet worden ingesteld overeenkomstig het aantal code-instelschakelaars in uw ontvanger (9 of 12). De kleine linkerschakelaar is voor programmeerdoeleinden. Volg de onderstaande instructies om een knop voor een van uw deuren te programmeren:

 1. Pas eerst de instellingen op de schakelaars voor interne code-instelling aan met dezelfde set schakelaars in de ontvanger op het plafond van de garage, zoals beschreven in de vorige programmeerinstructies.
 2. Verplaats vervolgens de kleine programmeerschakelaar naar ‘S’ (voor SET) en druk op de zenderknop die u aan de bovenstaande deur wilt toewijzen.
 3. Zet als laatste de programmeerschakelaar terug op ‘R’ (voor RUN) en druk op de toegewezen zenderknop om de deur te testen en de deur te laten bewegen. Volg dezelfde procedure voor elke extra deur die u wilt programmeren.

Genie Garagedeuropener-toetsenborden

Genie Garagedeuropener Draadloos toetsenbord Model GPWK-12, GWK
(werkt met afstandsbedieningen met 9 of 12 schakelaars voor interne code-instelling.Het toetsenbord is zwart met een omhoogschuifbaar deksel met alleen het Genie-logo)

Stapsgewijze programmeerprocedure

 1. Toetsenbord opnieuw instellen – schuif het toetsenborddeksel halverwege omhoog. Terwijl u de toetsen # en 8 tegelijkertijd indrukt, schuift u de afdekking van het toetsenblok helemaal omhoog totdat deze vastklikt. Laat de # en 8 knoppen los. Als het verlichte toetsenbordlampje op dit punt blijft branden, gaat u direct verder met stap 2. Als het verlichte toetsenbordlampje uitgaat, sluit u de afdekplaat en opent u deze opnieuw totdat u een klik hoort. Ga verder met stap 2.
 2. Druk in de genoemde volgorde op de 3, 5, 7 en # knoppen.
 3. Voer je pincode in en druk op de # knop. Uw pincode kan worden gemaakt uit een willekeurige groep cijfers van maximaal 8 cijfers naar keuze. Opmerking: gebruik NIET de “#” of “ster” -toets.
 4. Voer de deurcode in, zoals bepaald op de kaart aan de linkerkant, en druk op de “ster” -toets.
 5. Schuif Toetsenbordafdekking omlaag.
 6. Test het toetsenbord door de afdekking omhoog te schuiven totdat deze vastklikt. Voer uw pincode in en druk op de “sterretje” -toets. Uw deur zou moeten werken.

Dit sleutelloze toegangspad voor garagedeuropener werkt met Genie-zenders met een frequentie van 390 MHz. Het is NIET compatibel met Genie Intellicode zenders (als Intellicode op uw toetsenbord is gedrukt op de omslag, ga dan naar de volgende reeks programmeerinstructies hieronder). De deurcode in de stapsgewijze procedure rechts wordt bepaald door de interne codeschakelaars in uw zender en de bijbehorende tabel . Bepaal de instellingen van de eerste 3 schakelaars en noteer het corresponderende nummer uit de tabel. Ga verder met de volgende 3 schakelaars en het corresponderende nummer, enzovoort, tot de laatste set van 3 schakelaars. Je zou 3 of 4 deurcodes moeten hebben nummers.

Genie Wireless Intellicode Keyless Entry Pad Programming

2 modellen

Model 1: Intellicode Model GWKIC , ACSDG (zwart met opklapbare omslag en het woord “Intellicode” gedrukt op de omslag)
GWKIC, ACSDG, Twee- Gedeeltelijk, stapsgewijs programmeren

Deel 1:
Het draadloze Intellicode-toetsenbord resetten

 1. Deksel halverwege openen.
 2. Druk op en houd “PROG” en “8” ingedrukt terwijl u de klep volledig opent. Het indicatielampje knippert één keer en gaat uit.
 3. Sluit de klep volledig.

Het Intellicode draadloze toetsenbord programmeren

 1. Open de klep volledig door de afdekking van het toetsenbord omhoog te schuiven totdat deze vastklikt.
 2. Druk op 3-5-7.
 3. Druk op “PROG”. (rood lampje knippert)
 4. Voer uw Persoonlijk identificatienummer (PIN).
 5. Druk op “PROG”. (rood lampje knippert snel)
 6. Sluit de klep volledig.
 7. Ga verder met deel 2 hierboven.

OPMERKING: Als het rode indicatielampje niet brandt knipperen, het neemt niet de programmeerstappen. Controleer de 9-volt batterij onder de toetsenbordnummers. Om toegang te krijgen, drukt u naar binnen, onder de lip van het numerieke toetsenblok terwijl u naar beneden schuift om de batterij bloot te leggen.

Deel 2:
Druk op de knop Code ontvanger leren op de Power Head-ontvanger van uw Genie Garagedeuropener. Deze kleine zwarte knop bevindt zich achter de lichtlens bij de motorkop en bevindt zich het dichtst bij de floppy 6-inch antennedraad die uit de powerhead steekt. Wanneer erop wordt gedrukt, zal een radiosignaalindicator gedurende 30 seconden rood knipperen.

 1. Voer uw pincode in nadat u op de knop Code leren hebt gedrukt zoals hierboven beschreven, terwijl het controlelampje van de motorkop knippert.
 2. Druk 2 keer op “SEND” zodat uw systeem uw frequentie vaststelt en codeert.
 3. Druk eenmaal op “SEND” naar het testsysteem en laat uw deur bewegen.

Meer deuren aan toetsenbord toevoegen:

 1. Deksel volledig openen.
 2. PIN 1 invoeren.
 3. Druk op PROG, PROG, PROG.
 4. Voer het totale aantal deuren in (2 of 3)
 5. Druk op PROG.
 6. Volg onderstaande instructies om elke deur in te stellen.
 7. Druk op programmeercode leren knop.
 8. Voer PIN 1 in.
 9. Druk op VERZENDEN
 10. Voer deurnummer in (1, 2 of 3)
 11. Druk op VERZEND driemaal.
 12. Sluit omslag.
 13. Test door omslag te openen, voer PIN1 in, voer 1 in.
 14. Ga naar de volgende machine en volg stappen 8 tot 13 .


Bij de meeste Genie-eenheden verwijdert u de t lensbol om de leerknop op de motorkop bloot te leggen. De leerknop bevindt zich soms aan de achterkant van het apparaat, of bij Accelerator-openers bevindt deze zich onder de lichtlens bij het scharnier van de lensbol. Zoek altijd eerst de slappe antennedraad. De Leerknop bevindt zich niet ver van deze antenne. Zie handleidingen voor probleemoplossing voor Accelerator-foto.

Model 2:
Intellicode Model GWKP (gebroken wit met opklapbare omslag)

Programmeerinstructies voor de GWKP Genie garagedeuropener keyless entry omvat het volgen van de twee onderstaande stappen:

 1. Om de oude pincode (persoonlijk identificatienummer) te wissen, houdt u de toetsen “PROG”, “6” en “Pijl omhoog / omlaag”. De rode LED knippert één keer en gaat dan uit. Laat de knoppen los.
 2. Om te programmeren: druk in de volgorde op, maar houd de toetsen “3”, “5”, “7” en “PROG” ingedrukt.
 3. Voer de door u gekozen pincode in, van 3 tot 8 tekens.
 4. Druk op “PROG” (rode LED knippert – twee keer per seconde en gaat uit)

Zoek de programmeercode-knop en het LED-indicatielampje op je Genie-motorkop in de garage. Deze bevindt zich meestal achter de lichtlens en dicht bij de slappe antennedraad. Als je deuropener geen antenne heeft, heb je een Externe ontvanger. Het deksel van de externe ontvanger moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de knop Code leren en de indicator-LED. Volg stap 1 tot en met 3 hieronder:

 1. Druk kort op deze knop Code leren. De rode LED-indicator Het lampje begint te knipperen. Het knippert gedurende maximaal 30 seconden. Terwijl het knippert, gaat u verder met stap 2:
 2. Voer uw pincode in en druk op de toets “Omhoog / Omlaag” op uw toetsenbord. De leercode-indicator-LED blijft branden.
 3. Druk nogmaals op de toets “Pijl omhoog / omlaag”. De leercode-indicator-LED gaat uit. Wacht totdat de achtergrondverlichting van het toetsenbord uitgaat (ongeveer 30 seconden).
 4. Test door uw pincode in te voeren en op de toets “Omhoog / Omlaag” te drukken om uw deur te bedienen.

Programmering van meerdere Genie Garagedeuropeners voor GWKP- Alle garagedeuren zullen gebruiken dezelfde pincode:

 1. Voer de pincode in en druk op PROG (rode led knippert eenmaal per seconde).
 2. Druk nogmaals op PROG (rode led knippert tweemaal per seconde).
 3. Druk op het aantal deuren dat u wilt bedienen (2 toetsen of 3 toetsen).
 4. Druk op PROG (rode led knippert meerdere keren en gaat uit).
 5. Bepaal welke deur zal deur 1, 2 en 3 zijn.
 6. Druk op de programmeercode op de motorkop.
 7. Voer uw pincode in en druk op de toets Omhoog / Omlaag op het toetsenbord .
 8. Druk op het nummer dat u voor deze deuropener hebt gekozen (toets 1, 2 of 3)
 9. Druk op de toets Omhoog / Omlaag.
 10. Herhaal stap 6 tot en met 9 voor elke deuropener.

Homelink garagedeuropener programmeren

HOMELINK IN-CAR AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMERINGSINSTRUCTIES

Om een ingebouwde autozender te programmeren naar een rollende code garagedeuropener (Genie-rollende code heet Intellicode, Liftmaster / Sears heet Security plus), moet u de volgende stappen nemen.

 1. Wis alles wat eerder in de in- autosysteem vanuit de fabriek door de 2 buitenknoppen tegelijkertijd ingedrukt te houden totdat de in-car LED snel begint te knipperen. Dit kan tot een minuut duren (in de meeste gevallen moet de sleutel zich op de hulpsleutel bevinden en / of moet de autodeur gesloten zijn).
 2. Bepaal welke knop u wilt maken als uw in-car garagedeurzender. Houd uw zender in de buurt van de geselecteerde knop en druk tegelijkertijd op de afstandsbediening van de garagedeur en de geselecteerde zenderknop in de auto. Houd de knoppen ingedrukt totdat het LED-lampje in de auto snel knippert. Dit stelt de in-car afstandsbediening in om je garagedeuropeners te maken, maar je bent nog niet klaar. U moet deze in-car zender nu uw persoonlijke zender maken.
 3. Ga naar de leerknop op uw garagedeuropener. De knop bevindt zich meestal naast het gebied waar de floppy-antenne op de motorkop is aangesloten. Bij Genie bevindt het zich meestal achter de lichtlens en knippert een indicatielampje rood wanneer erop wordt gedrukt. Bij Sears of Liftmaster (Chamberlain) bevindt het zich in de buurt van of een deel van de aansluitschroefplaat en is het een rode, groene of paarse vierkante knop met een groen, oranje of paars indicatielampje. Druk kort op deze leerknop. Het indicatielampje gaat aan en knippert als Genie of anderszins blijft branden. Ga voor Genie-systemen terug naar de in de auto geprogrammeerde zenderknop en druk 3 of 4 keer op deze knop, of totdat de deur begint te bewegen. Dit zou uw in-car-zender moeten instellen op uw garagedeuropener. Voor Liftmaster, Sears of Linear Megacode houdt u de knop voor in de auto die u hebt geprogrammeerd ingedrukt totdat het lampje van de garageopener knippert. Uw in-car is nu geprogrammeerd om uw deur te bedienen.

Programmeren van een apparaat met vaste code (meerderheid van apparaten gemaakt vóór 1996)

Deze apparaten hebben een interne dip -schakelaars in de buurt van de batterij van uw afstandsbediening.

 1. Wis alles wat eerder in de fabriek in het in-car-systeem is geprogrammeerd door de 2 buitenste knoppen tegelijkertijd ingedrukt te houden, totdat de in-car LED begint snel te knipperen. Dit kan een minuut duren. (In de meeste gevallen moet de sleutel op de extra deur staan en / of moet de autodeur gesloten zijn).
 2. Houd de knop voor in de auto die u wilt gebruiken om uw garagedeur te bedienen ingedrukt en druk tegelijkertijd op en houd de knop op uw handafstandsbediening ingedrukt totdat de LED op de afstandsbediening in de auto snel knippert.
 3. Test de afstandsbediening in de auto door op de knop te drukken die u hebt gekozen om uw deur te bedienen.
 4. Wanneer de deur bedient, is uw in-car afstandsbediening geprogrammeerd.

UNIVERSELE THUISAFSTANDSBEDIENING VOOR HOMELINK (UHR)

Een Rolling Code Garagedeuropener programmeren

Als uw in-car (UHR) afstandsbediening 3 LED-lampjes heeft, één boven elke knop, moet u de onderstaande instructies volgen om uw Rolling Code Garagedeuropener te programmeren.

 1. Druk tegelijkertijd op de buitenste twee in-car (UHR) -knoppen en laat ze los (in de meeste gevallen moet de sleutel zich op de aux-aansluiting bevinden en / of moet de autodeur gesloten zijn).
 2. Zet de garagedeuropener in de leermodus door op de kleine vierkante gekleurde knop te drukken, of de kleine ronde zwarte knop op een Genie, die zich achter de gloeilamp in de garage bevindt. Hiervoor kan het gebruik van een ladder nodig zijn , volg alle veiligheidsmaatregelen.
 3. De LED op de garagedeuropener gaat onmiddellijk aan. Bij Genie-openers begint de LED te knipperen.
 4. Houd de knop op de in -auto (UHR) afstandsbediening die u wilt gebruiken om de garagedeur te activeren.
 5. Kijk uit of de garagedeur wordt geactiveerd.
 6. Laat los wanneer de garagedeur wordt geactiveerd op de knop en druk nogmaals op de geselecteerde knop om het programma te vergrendelen.
 7. Het programmeren van de Rolling Code garagedeuropener is nu voltooid.

Het programmeren van een apparaat met vaste code (meerderheid van eenheden gemaakt vóór 1996)

Hieronder ziet u een afbeelding van een typische lay-out met 12 DIP-schakelaars op uw handafstandsbediening onder het batterijdeksel (uw afstandsbediening kan 8-12 DIP-schakelaars hebben). Opmerking: Genie, Linear, Multi-Code en Stanley hebben slechts 2 positieschakelaars: omhoog of omlaag.

 1. Druk alle drie in -auto (UHR) -knoppen gelijktijdig en loslaten (in de meeste gevallen moet de sleutel op de hulpmotor staan en / of moet de autodeur gesloten zijn).
 2. Voer uw overeenkomstige DIP-schakelaarinstellingen in uw in-car (UHR) door de knoppen in te drukken die overeenkomen met de instellingen die u op uw draagbare afstandsbediening of op de ontvanger aan het plafond van uw garage laat zien, op basis van de bovenstaande tabel. Bijvoorbeeld: als de eerste schakelaar “OMHOOG” of “+” of “AAN” is, drukt u op de linkerknop. Als de tweede schakelaar “Omlaag” of “-” of “UIT” is, drukt u op de rechterknop.
 3. Wanneer u klaar bent met het invoeren van alle DIP-schakelaarinstellingen, drukt u alle drie de in-car (UHR) -knoppen tegelijkertijd in en laat u ze los.
 4. Houd de knop ingedrukt die u voor de bediening wilt gebruiken. Kijk of de garagedeur wordt geactiveerd.
 5. Wanneer de garagedeur wordt geactiveerd, laat u de knop los en drukt u nogmaals op de geselecteerde knop om het programma te vergrendelen.

Programmering van de vaste Codeapparaat is nu voltooid.

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *