New Jersey-tillägg

New Jersey-tillägg är det program som New Jersey använder för att ta ut en extra avgift genom Department of Motor Vehicles som i allmänhet är två till tre gånger beloppet för en trafiköverträdelse utöver originalbiljetten för att få in extra pengar för statsbudgeten. Programmet skapades ursprungligen för att subventionera statsobligationer för förare som inte hade råd med försäkring men intäkterna går nu mest till statens diskretionära allmänna fond. New Jersey är den enda staten i USA med denna typ av tilläggsprogram. de senaste åren har staten debiterat förare 583 miljoner dollar i tilläggsavgifter, men majoriteten av de anklagade hade inte råd att betala böterna och fick sina körförmåner upphävda på grund av deras oförmåga att betala.

lagstiftaren erkände att programmet skapade en ond cirkel eftersom många av dem som hamnade på betalningen tappade sin licens och inte kunde komma till jobbet, vilket gjorde det ännu mindre troligt att de någonsin skulle återfå sin licens eller undgå skulden. för konkurs befann sig inte kunna undgå böter och påföljder som skapats från tilläggsprogrammet.

Lyssna på den här artikeln (2 minuter)

Denna ljudfil skapades från en revision av den här artikeln daterad 27 december 2015 och återspeglar inte efterföljande ändringar.

Leave a Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *