Tabu (spel)

Ett jämnt antal spelare från fyra till tio sitter alternerande runt i en cirkel. Spelare turas om som ”givaren”, som försöker uppmana sina lagkamrater att gissa så många nyckelord som möjligt under den tilldelade tiden. Emellertid har varje kort också ”tabu” (förbjudna) ord listade som kanske inte talas. Skulle givaren säga en, träffar en ”censur” på motståndarteamet summern och givaren måste gå vidare till nästa ord. Till exempel kan givaren behöva få sitt team att härleda ordet ”baseball” utan att erbjuda orden ”sport”, ”spel”, ”tidsfördriv”, ”hitter”, ”kanna” eller ”baseball” själv som ledtrådar. Givaren får inte säga en del av ett ”tabu” -ord; till exempel, att använda ”bas” i ”baseball” är tabu. De får inte heller använda en ordform; till exempel, om ordet var ”bröllop” och tabuborden är ”äktenskap”, ”brud”, ”brudgum”, ”bröllop” eller ”smekmånad”, skulle orden ”gifta sig” och ”brud” inte tillåtas. Givaren får endast använda tal för att uppmana sina lagkamrater; gester, ljud (t.ex. skällande) eller teckningar är inte tillåtna. Det är tillåtet att sjunga, förutsatt att sångaren sjunger ord snarare än att surra eller vissla en låt. Givarens tips kan rima med ett tabubord eller vara en förkortning av ett tabubord.

Medan givaren uppmanar lagkamraterna kan de göra så många gissningar som de vill utan några påföljder för fel gissningar När laget väl gissat ordet exakt så som det står på kortet, går givaren vidare till nästa ord och försöker få så många ord som möjligt under den tilldelade tiden. När tiden rinner går spelet över till nästa angränsande spelare på det andra laget. Det spelande laget får en poäng för korrekta gissningar och en straffpoäng om ”tabu” -ord talas.

Leave a Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *