Taboe (spel)

Een even aantal spelers van vier tot tien zit afwisselend in een cirkel. Spelers wisselen elkaar af als de “gever”, die probeert zijn of haar teamgenoten te vragen zoveel mogelijk trefwoorden te raden binnen de toegewezen tijd. Op elke kaart staan echter ook “taboe” (verboden) woorden vermeld die niet mogen worden uitgesproken. Mocht de gever er een zeggen, dan slaat een “censor” op het andere team de zoemer aan en moet de gever doorgaan naar het volgende woord. De gever moet bijvoorbeeld zijn of haar team ertoe brengen het woord ‘honkbal’ af te leiden zonder de woorden ‘sport’, ‘spel’, ‘tijdverdrijf’, ‘slagman’, ‘werper’ of ‘honkbal’ zelf als aanwijzingen. De gever mag een deel van een “taboe” -woord niet zeggen; het gebruik van “base” in “baseball” is bijvoorbeeld taboe. Evenmin mogen ze een vorm van een woord gebruiken; Als het woord bijvoorbeeld “bruiloft” was en de taboe-woorden “huwelijk”, “bruid”, “bruidegom”, “huwelijk” of “huwelijksreis” zijn, zijn de woorden “trouwen” en “bruids” niet toegestaan. De gever mag alleen spraak gebruiken om zijn of haar teamgenoten te vragen; gebaren, geluiden (bijvoorbeeld blaffen) of tekeningen zijn niet toegestaan. Zingen is toegestaan, mits de zanger woorden zingt in plaats van een deuntje te neuriën of te fluiten. De hints van de gever kunnen rijmen met een taboe-woord, of een afkorting zijn van een taboe-woord.

Terwijl de gever de teamgenoten aanspoort, mogen ze zoveel gissingen doen als ze willen zonder straffen voor verkeerde gissingen. Zodra het team het woord correct heeft geraden, precies zoals het op de kaart is geschreven, gaat de gever naar het volgende woord en probeert zo veel mogelijk woorden binnen de toegewezen tijd te krijgen. Als de tijd om is, gaat het spel over naar de volgende aangrenzende speler van het andere team. Het spelende team krijgt één punt voor correcte gissingen en één strafpunt als er “taboe” -woorden worden gesproken.

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *