[Abstinenční syndrom paroxetinu]

Abstinenční syndrom po vysazení inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, zejména paroxetinu, je většině lékařů do značné míry neznámý. Byla hlášena proměnlivá incidence. Naším cílem bylo zdůraznit hlavní klinické rysy tohoto syndromu. Syndrom vysazení inhibitoru zpětného vychytávání serotoninu obvykle začíná do 24 až 48 hodin po vysazení léku. Známky dosáhnou svého maxima 5. den a obvykle vymizí během 2 až 3 týdnů. Abstinenční syndrom je častější u léků s krátkým poločasem rozpadu (paroxetin, fluvoxamin). Intenzita klinických příznaků závisí na denní dávce a na tom, jak dlouho je lék podáván. Hlavními příznaky jsou závratě, vertigo, bolesti hlavy, nevolnost a příznaky podobné chřipce, stejně jako úzkost, zmatenost, podrážděnost, nadměrné snění a nespavost. Rizikovými faktory, které jsou obvykle zdůrazňovány, jsou špatná dodržování léčby, předchozí abstinenční syndrom jiným lékem, souběžná léčba a konzumace alkoholu. Syndrom lze předcházet snižováním dávky a edukací pacientů. Pokud je přítomen abstinenční syndrom, je vhodné znovu nasadit lék a poté postupně vysadit.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *