[Paroxetin abstinenssyndrom]

Tilbagetrækningssyndrom efter ophør af serotonin-genoptagelsesinhibitorer, især paroxetin, er stort set ukendt for de fleste læger. Variabel forekomst er rapporteret. Vores mål var at understrege de vigtigste kliniske træk ved dette syndrom. Serotonin-genoptagelsesinhibitor-tilbagetrækningssyndrom begynder generelt inden for 24 til 48 timer efter seponering af lægemidlet. Tegn når maksimalt på dag 5 og forsvinder normalt inden for 2 til 3 uger. Tilbagetrækningssyndrom er mere almindelig med kort halveringstidslægemidler (paroxetin, fluvoxamin). Intensiteten af de kliniske tegn afhænger af den daglige dosis, og hvor længe lægemidlet er givet. De vigtigste tegn er svimmelhed, svimmelhed, hovedpine, kvalme og influenzalignende symptomer samt angst, forvirring, irritabilitet, overdreven drømning og søvnløshed. Risikofaktorer, der normalt understreges, er dårlig behandlingsoverensstemmelse, tidligere tilbagetrækningssyndrom med et andet lægemiddel, samtidig medicin og alkoholforbrug. Syndromet kan forebygges ved at reducere dosis og patientuddannelse. Når et abstinenssyndrom er til stede, tilrådes det at genindføre stoffet og derefter trække gradvist tilbage.

Leave a Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *