[Paroxetin abstinenssyndrom] (Norsk)

Uttakssyndrom etter seponering av serotonin-gjenopptakshemmere, spesielt paroksetin, er stort sett ukjent for de fleste leger. Variabel forekomst er rapportert. Målet vårt var å understreke de viktigste kliniske trekkene ved dette syndromet. Serotonin-gjenopptakshemmers tilbaketrekningssyndrom begynner vanligvis innen 24 til 48 timer etter at legemidlet er avsluttet. Tegn når sitt maksimale på dag 5 og forsvinner vanligvis innen 2 til 3 uker. Uttakssyndrom er mer vanlig med kort halveringstid (paroksetin, fluvoxamin). Intensiteten av de kliniske tegnene avhenger av den daglige dosen og hvor lenge stoffet har blitt gitt. De viktigste tegnene er svimmelhet, svimmelhet, hodepine, kvalme og influensalignende symptomer, så vel som angst, forvirring, irritabilitet, overdreven drømning og søvnløshet. Risikofaktorer som vanligvis stresses er dårlig behandlingsoverensstemmelse, tidligere abstinenssyndrom med et annet legemiddel, samtidig medisinering og alkoholforbruk. Syndromet kan forebygges ved å redusere dosen og pasientutdannelsen. Når et abstinenssyndrom er tilstede, anbefales det å introdusere stoffet på nytt og deretter trekke seg gradvis.

Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *