[Paroxetin abstinenssyndrom] (Svenska)

Abstinenssyndrom efter att ha avbrutit serotoninåterupptagshämmare, särskilt paroxetin, är i stort sett okänt för de flesta läkare. Variabel förekomst har rapporterats. Vårt mål var att betona de viktigaste kliniska egenskaperna hos detta syndrom. Serotoninåterupptagningsinhibitorns abstinenssyndrom börjar vanligtvis inom 24 till 48 timmar efter att läkemedlet har avslutats. Tecken når sitt högsta på dag 5 och löser sig vanligtvis inom 2 till 3 veckor. Uttagssyndrom är vanligare med korta halveringstidsläkemedel (paroxetin, fluvoxamin). Intensiteten hos de kliniska tecknen beror på den dagliga dosen och hur länge läkemedlet har fått. De viktigaste tecknen är yrsel, yrsel, huvudvärk, illamående och influensaliknande symtom samt ångest, förvirring, irritabilitet, överdriven drömning och sömnlöshet. Riskfaktorer som vanligtvis betonas är dålig behandling, tidigare abstinenssyndrom med ett annat läkemedel, samtidig medicinering och alkoholkonsumtion. Syndromet kan förhindras genom att avta dosen och patientutbildningen. När ett abstinenssyndrom är närvarande, är det lämpligt att återinföra läkemedlet och sedan dra ut gradvis.

Leave a Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *