Beépítés

Az Enjambment definíciója

Az Enjambment egy olyan kifejezés, amelyet a költészetben olyan sorokra utalnak, amelyek írásjelek nélkül, mondat vagy záradék befejezése nélkül végződnek. Amikor a költő enjambment-et használ, folytat egy mondatot a sor végén egy következő sorba vagy sorokba. A beidegződést néha úgy is gondolják, mint egy gondolat folytatása egy vonalon vagy strófán túl szintaktikai törés nélkül. Ez ellentétes a vége megállt sorral, amelyben egy vonal ugyanabban a helyen végződik, egy mondat vagy záradék pedig terminális írásjelekkel végződik.

Az enjambment szó a 18. századi francia szóból származik, hogy “átlépni” vagy “behatolni”. És valóban, amint azt a befogadás definíciójából is láthatjuk, egy költői kép vagy kifejezés több sort is áthúz, mielőtt szintaktikai törés jön létre.

Gyakori példák a befogadásra

Míg a beöntést többé-kevésbé kizárólag a költészet megvitatásának keretein belül alkalmazzák, alkalmazható a beszédminták elemzésére is. Fontolja meg azt, ahogyan az emberek természetes módon mondják a mondatokat – gyakran megállunk az ötletek vagy kifejezések közepette, akár egy adott szót vagy gondolatot hangsúlyozunk, akár egy másik beszélgetési irány felé fordulunk, vagy egyszerűen csak fontolóra vesszük a továbbiakat.

Van egy népszerű gyermekcsapda, amely a „Miss Susie” elnevezést használja. Úgy tűnik, hogy a rím minden szakasza rossz szóval végződik, de a beolvadás révén ártatlanná alakul. Íme az első néhány szakasz:

kisasszony Susie-nek volt gőzhajója,
a gőzhajónak harangja volt.
Miss Susie a mennybe került, a gőzhajó pedig a Pokolba került.

O, üzemeltető,
Kérjük, adja meg a számát kilenc
És ha leválaszt engem, én rúgom be a be–

‘hátsó’ fagyasztót,
volt egy üvegdarab
Miss Susie ült rajta
és megtörte a kicsi…

Az enjambment jelentősége az irodalomban

Úgy tűnik, hogy a metszés inkább a szabad vers korszakához tartozik, mint a huszadik századig népszerűbb szigorúbb költői formákhoz. Ugyanakkor sok száz éve fontos költői eszköz. Vegye figyelembe, hogy elsősorban olyan eszköz, amelyet p költői, mégis lírai drámaírók, mint például Shakespeare, beszólásaikban és párbeszédeikben körbevételt használtak. Ez nem a prózára alkalmazott kifejezés, mivel a beágyazódás által okozott feszültség enyhe konfliktus a szintaktikai jelentésegység és a sorban található jelentésegység között. A prózában nincs különbség e két dolog között, mivel az olvasók tudják, hogy amikor az oldal mérete miatt a sor végére érnek, akkor állítólag szünet nélkül folytatják a következő sort.

Bár úgy tűnhet, hogy egy költő bárhol megszakíthatja a sort, bárhol is tetszik neki, az elért költők nagyon szándékosan használják a körmöt. Általában a beágyazás útján létrejött vonal megtartja saját jelentését, annak ellenére, hogy ez nem egy teljes szintaktikai gondolat. Ezt tovább vizsgáljuk az alábbi beolvadási példákban. Néhány kezdő költőolvasó tévesen úgy gondolja, hogy állítólag teljesen leállnak a sor végén, annak ellenére, hogy nincsenek írásjelek. Ez nem így van – a költészetben fontos a sort önmagában, de a nagyobb egész részeként is figyelembe venni.

Példák az irodalom összeszedésére

1. példa

Kihúzták szeretett urukat a csónakjában,
Az árboc mellett, hajók közepette,
A nagy gyűrűző. Távoli kincsek
rárakódtak, és drága felszerelés.
Még soha nem hallottam ilyen jól előszeretettel ellátott hajóról
Harci felszereléssel, pengés fegyverekkel és postaköpenyekkel. A tömeges kincset
a tetejére rakták: messzire utazik
tovább az óceán hullámába.

(Beowulf fordításban : Seamus Heaney)

Az Enjambment nagy szerepet játszik a művekben egészen a régi angol Beowulf eposzig. Ez a részlet érdekes a beolvadásban, amelynek eredményeként ez a két sor következik: “A nagy gyûrûadó. Messze elõállított kincsek …” és “És levélkabátok. A tömeges kincs… Mindkét sorban láthatjuk, hogy félúton van egy szintaktikai törés, és mégis maga a vonal tart némi kontextus szerinti folytonosságot, mivel mind a “gyűrű-adók”, mind a “levelek kabátjai” kép könnyen keveredik a “kincs.” A névtelen költő a beillesztést használta, hogy a hallgató több kapcsolatot teremtsen a különböző szintaktikai egységek között.

2. példa

HAMLET: Lenni vagy nem lenni – ez a kérdés:
nemesebb elmében szenvedni
A felháborító vagyon hevederei és nyilai
Vagy fegyvert fogni a bajok tengerével szemben,
és azzal, hogy szembeszállnak velük. Meghalni – aludni –
Nincs több; és egy alvás azt mondani, hogy véget érünk
A szívfájdalom és az ezer természetes sokk
Ez a hús örökös. ‘Ez egy kiteljesedés
Áhítatosan kívánni’. Meghalni – aludni.
Aludni – álomra képes: jaj, ott van a dörzsölés!
Mert ebben a halálálomban milyen álmok jöhetnek

Amikor leváltottuk ezt a halandó tekercset,
Szünetet kell adnia nekünk. Van egy olyan tisztelet, amely miatt a hosszú élet vészes.

(William Shakespeare Hamlet)

Ebben a részletben Shakespeare sokkal több összeszerelést használ, mint a véget nem érő sorok, és folyamatosan összekapcsolja az ötleteket az egyik sorból a másikba. Ez nagy lendülettel előreviszi Hamlet szólamát, miközben a létezés értelmének kérdését fontolgatja.

3. példa

Azt akartam, hogy biztosan elérjek téged; Mindig megkötözöm
majd elhatározom, hogy elmegyek. Viharokban és napnyugtakor, az árapály fémes tekercsével
a fiam nélküli karjaim körül, képtelen vagyok megérteni a hiúságom formáit
vagy kemény alee vagyok lengyel kormányommal
a kezemben és a nap süllyed. Felajánlom neked a hajótestemet és az akaratom rongyos kötelét. Azok a szörnyű csatornák, ahol a szél a nád barna ajkához vezet, nem állnak mögöttem. Mégis
bízom edényem józan eszében; és ha süllyed, akkor lehet, hogy válaszol az örök hangok gondolkodására, a hullámokra, amelyek megakadályozták, hogy eljuthassak hozzád.

(Frank O’Hara “A kikötőmesterhez”)

Világos, hogy egy költő sok beidegződési példát használ, amikor nehéz rövid rövid részletet találni. Itt O ‘ Hara versét teljes egészében bemutatjuk, mivel az egyetlen teljesen leállított sor a legvégső. A Hamlet példájához hasonlóan a beolvadás használata is előremozdítja az olvasót. Ha önmaguk megfontolják őket, akkor a sorok érdekes párhuzamokat mutatnak be, például ” egyes kikötőkben. Mindig megkötözöm … ”és„ a fiam nélküli karjaim körül, képtelen vagyok… ”. A “még / bízom az edényem józan eszében” beillesztése segít szünetet adni – a költő felsorolta a szerelem elérésének minden kihívását, de a “még” szónál a vers megfordul és reményteljesebb következtetést kínál.

4. példa

Amikor látom, hogy a nyírfa balra és jobbra hajlik
Az egyenesebb sötétebb fák vonalai mentén
Szeretném azt hinni, hogy egy fiú lendítette őket.
De a hintázás nem hajlítja le őket, hogy megmaradhasson.
ahogy a jégviharok teszik. Gyakran biztosan látta őket
jéggel terhelve egy napsütéses téli reggel
Eső után. Magukra kattintanak
A szellő emelkedik, és sokszínűvé válik
Amint a keverék megreped és megőrzi zománcukat.

(“Nyírok”, Robert Frost)

Csakúgy, mint Frank O’Hara enjambmentjének példáján, soronként elemezhetjük ezt a részletet Robert Frost “Birches” -jéből is. három sor egy teljes mondatot tartalmaz, mégis megtörve azokat, ahol a Fagy teszi az olvasót p használja és tekintsen minden sort tartalmi egységnek. Például: “Szeretem azt gondolni, hogy egy fiú lendítette őket” gondolatként egyedül is állhat. Később ebben a beolvadási példában azt a sort kapjuk, hogy “Eső után. Magukra kattintanak … ”, amely érdekes egymás mellé állást mutat.

Tesztelje irodalmi ismereteit

1. Az alábbi állítások közül melyik a legjobb a befogadás definíciója?
A. A gondolat folytatása egyik sorból a másikba.
B. Költői sorok, amelyek pontosvesszővel végződnek, de nem pont vagy kérdőjel.
C. A szabadverses költők által használt sor típusa.

Válasz az 1. kérdésre >

2. Az alábbi irodalomtípusok közül melyik nem használja a beillesztést?
A. Költészet
B. Próza
C.Lejátszik

Válasz a 2. kérdésre >

3. Az alábbi sorpárok közül melyik tartalmaz Robert Frost “Javító fal” című példáját az enjambmentre?

A.

Megtartjuk a fal közöttünk, ahogy haladunk.
Mindegyiknek a sziklák, amelyek mindegyikre hullottak.

B.

Varázslatot kell használnunk arra, hogy egyensúlyba hozzuk őket:
“Maradjon ott, ahol van, amíg a hátunk meg nem fordul!”

C.

Mielőtt falat építettem volna, szeretném tudni,
mit falazok vagy falazok ki,

Válasz a 3. kérdésre >

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük