Enjambment

Definitie van Enjambment

Enjambment is een term die in poëzie wordt gebruikt om te verwijzen naar regels die eindigen zonder interpunctie en zonder een zin of clausule te voltooien. Wanneer een dichter enjambment gebruikt, zet hij of zij een zin verder dan het einde van de regel in een volgende regel of regels. Enjambment wordt soms ook gezien als het voortschrijden van een gedachte voorbij een lijn of strofe zonder een syntactische onderbreking. Dit is het tegenovergestelde van een eindgestopte regel, waarin een regel eindigt op dezelfde plaats waar een zin of clausule eindigt met terminale interpunctie.

Het woord enjambment komt van het 18e-eeuwse Franse woord voor ‘schrijden over’ of ‘inbreuk maken’. En inderdaad, zoals we kunnen zien aan de hand van de definitie van enjambment, strekt een poëtisch beeld of zin zich uit over meer dan één regel voordat het tot een syntactische onderbreking komt.

Algemene voorbeelden van Enjambment

Hoewel enjambment min of meer alleen wordt gebruikt binnen de grenzen van het bespreken van poëzie, kan het ook worden toegepast op het analyseren van spraakpatronen. Denk na over de manier waarop mensen zinnen op natuurlijke wijze uitspreken: we pauzeren vaak midden in ideeën of zinsdelen, of we nu een bepaald woord of bepaalde gedachte willen benadrukken, om naar een andere gespreksrichting te gaan of gewoon om te bedenken wat we vervolgens moeten zeggen.

Er is een populair kinderspel dat gebruik maakt van enjambment genaamd “Miss Susie.” Elk couplet van het rijm lijkt te eindigen op een slecht woord, maar door enjambment wordt het omgezet in een onschuldig woord. Hier zijn de eerste paar coupletten:

Miss Susie had een stoomboot,
de stoomboot had een bel.
Juffrouw Susie ging naar de hemel
en de stoomboot ging naar de hel–

O, operator,
Geef me alstublieft nummer negen
En als je me loskoppelt
I’ll kick your be–

‘achter de’ koelkast,
er was een stuk glas
Miss Susie zat erop
en brak haar kleine…

Betekenis van Enjambment in Literature

Enjambment lijkt misschien meer tot het tijdperk van het vrije vers dan de strengere poëtische vormen die populair waren tot de twintigste eeuw. Het is echter al honderden jaren een belangrijk poëtisch apparaat. is voornamelijk een apparaat dat wordt gebruikt in p oetry, maar lyrische toneelschrijvers zoals Shakespeare gebruikten enjambment in hun monologen en dialogen. Het is geen term die wordt gebruikt voor proza, aangezien de spanning die enjambment creëert een klein conflict is tussen de syntactische eenheid van betekenis en de eenheid van betekenis die in een regel is vervat. In proza is er geen onderscheid tussen deze twee dingen, aangezien lezers weten dat wanneer ze aan het einde van een regel komen vanwege de grootte van de pagina, ze verondersteld worden door te gaan naar de volgende regel zonder enige pauze.

Hoewel het lijkt alsof een dichter een regel kan doorbreken waar hij of zij maar wil, gebruiken ervaren dichters heel bewust omsingeling. Gewoonlijk heeft de lijn die door enjambment wordt gecreëerd zijn eigen betekenis, ook al is het geen volledige syntactische gedachte. We zullen dit verder onderzoeken in de voorbeelden van enjambment hieronder. Sommige beginnende poëzie-lezers denken echter ten onrechte dat ze aan het einde van een regel volledig tot stilstand moeten komen, ook al is er geen eindinterpunctie. Dit is niet het geval – in poëzie is het belangrijk om de regel op zichzelf te beschouwen, maar ook als een onderdeel van het grotere geheel.

Voorbeelden van Enjambment in Literature

Voorbeeld # 1

Ze strekten hun geliefde heer uit in zijn boot,
midscheeps bij de mast aangelegd,
De grote ringgever. Vergezochte schatten
Werden op hem gestapeld, en kostbare uitrusting.
Ik heb nog nooit gehoord van een schip dat zo goed is ingericht
Met gevechtstuigen, wapens met bladen
En maliënkolders. De verzamelde schat
Werd bovenop hem geladen: hij zou ver reizen
Verder de oceaan in.

(Beowulf zoals vertaald door Seamus Heaney)

Enjambment speelt een grote rol in werken die teruggaan tot het Oud-Engelse epos Beowulf. Dit fragment is interessant in de enjambment die resulteert in deze twee regels: “De grote ringgever. Vergezochte schatten …” en “En maliënkolders. De verzamelde schat…. ” In beide regels kunnen we zien dat er halverwege een syntactische breuk is, en toch heeft de regel zelf enige contextuele continuïteit, aangezien zowel het beeld van een ‘ringgever’ als ‘maliënkolders’ gemakkelijk versmelten met de verwijzingen naar “schat.” De anonieme dichter gebruikte enjambment om de luisteraar meer verbanden te laten leggen tussen de verschillende syntactische eenheden.

Voorbeeld # 2

HAMLET: zijn, of niet, dat is de vraag:
Of het nu is edeler in de geest om te lijden
De slingers en pijlen van een buitensporig fortuin
Of om de wapens te nemen tegen een zee van problemen,
En door ze tegen te werken, maak er een einde aan. Om te sterven – om te slapen – niet meer; en door een slaap te zeggen dat we eindigen
Het hartzeer en de duizend natuurlijke schokken
Dat vlees is erfgenaam van. ‘Het is een voleinding
Vroom om te worden gewenst’. Om te sterven – om te slapen.
Om te slapen – misschien om te dromen: ay, daar is het probleem!
Want in die slaap van de dood kunnen welke dromen komen
Als we van deze sterfelijke spiraal zijn geschud,
Moet ons een pauze geven. Er is het respect
Dat maakt een ramp zo lang leven.

(Hamlet door William Shakespeare)

In dit fragment, Shakespeare gebruikt veel meer enjambment dan eindgestopte regels, en blijft ideeën van de ene regel naar de andere koppelen. Dit stuwt Hamlet’s monoloog voort met veel vaart terwijl hij de vraag naar de betekenis van het bestaan overweegt.

Voorbeeld # 3

Ik wilde er zeker van zijn dat ik je zou bereiken;
hoewel mijn schip onderweg was, werd het
op een aantal ligplaatsen gepakt. Ik ben altijd aan het vastbinden
en besluit dan te vertrekken. In stormen en bij zonsondergang, met de metalen kronkels van het getij
rond mijn peilloze armen, kan ik
de vormen van mijn ijdelheid niet begrijpen
of ik ben keihard met mijn Poolse roer
in mijn hand en de zon die ondergaat. Aan u bied ik mijn romp en het gescheurde touw van mijn testament aan. De vreselijke kanalen waar de wind me tegen de bruine lippen van het riet drijft, zijn niet allemaal achter me. Toch vertrouw ik op de geestelijke gezondheid van mijn vaartuig; en
als het zinkt, kan het heel goed een antwoord zijn
de redenering van de eeuwige stemmen,
de golven die me ervan hebben weerhouden je te bereiken.

(“To the Harbormaster” door Frank O’Hara)

Het is duidelijk dat een dichter veel enjambment-voorbeelden gebruikt als het moeilijk is om een kort fragment te vinden. Hier O ‘ Hara’s gedicht wordt volledig gepresenteerd, aangezien de enige volledig stopgezette regel de allerlaatste is. Net als in het voorbeeld van Hamlet stuwt dit gebruik van enjambment de lezer vooruit. Als ze op zichzelf worden bekeken, presenteren de regels interessante nevenschikkingen, zoals ‘ in sommige ligplaatsen. Ik ben altijd aan het vastbinden … “en” om mijn peilloze armen kan ik niet …. ” Het samenvoegen van “toch / ik vertrouw op de geestelijke gezondheid van mijn vat” helpt om stilte te geven – de dichter heeft alle uitdagingen opgesomd om zijn liefde te bereiken, maar bij het woord “toch” draait het gedicht om en biedt het een meer hoopvolle conclusie.

Voorbeeld # 4

Als ik berken naar links en rechts zie buigen
Over de lijnen van rechtere donkere bomen,
Ik denk graag dat een jongen met ze slingert.
Maar slingeren buigt ze niet om te blijven
Zoals ijsstormen. Je moet ze vaak hebben gezien
Beladen met ijs op een zonnige winterochtend
Na een regen. Ze klikken op zichzelf
Terwijl de wind stijgt en veelkleurig wordt
Terwijl de beweging hun glazuur kraakt en doet craqueleren.

(“Birches” door Robert Frost)

Net als in het voorbeeld van enjambment van Frank O’Hara, kunnen we dit fragment uit Robert Frost’s “Birches” regel voor regel analyseren. De eerste drie regels bevatten één volledige zin, maar door ze te breken waar Frost doet, maken ze de lezer p Gebruik en beschouw elke regel als een inhoudseenheid. Bijvoorbeeld: “Ik denk graag dat een jongen ermee zwaait” kan alleen staan als een gedachte. Later in dit voorbeeld krijgen we de regel “Na een regenbui. Ze klikken op zichzelf … “wat een interessante nevenschikking oplevert.

Test je kennis van literatuur

1. Welke van de volgende uitspraken is de beste enjambment-definitie?
A. De voortzetting van een gedachte van de ene regel naar de andere.
B. Poëtische regels die eindigen met een puntkomma maar niet met een punt of vraagteken.
C. Het type regel dat dichters uit vrije vers gebruiken.

Antwoord op vraag 1 Toon >

2. Welke van de volgende soorten literatuur maakt geen gebruik van enjambment?
A. Poëzie
B. Proza
C.Speelt

Antwoord op vraag 2 Toon >

3. Welke van de volgende paar regels uit Robert Frost’s “Mending Wall” bevat een voorbeeld van enjambment?

A.

We houden de muur tussen ons terwijl we gaan.
Voor elk de rotsblokken die voor elk zijn gevallen.

B.

We moeten een spreuk gebruiken om ze in evenwicht te brengen:
“Blijf waar je bent totdat we onze rug toekeren!”

C.

Voordat ik een muur bouwde, zou ik willen weten
Wat ik aan het ommuren of ommuren,

Antwoord op vraag 3 Toon >

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *