Også dette skal passere

En tidlig engelsk sitering av «dette skal også passere» vises i 1848:

Når en Østens vismann ønsket av sin sultan å innskrive en følelse som, midt i den evige forandring av menneskelige anliggender, var mest beskrivende for deres virkelige tendens, graverte han ordene: – «Og dette skal også gå bort. » Det er umulig å forestille seg en tanke som er mer virkelig og universell anvendelig for menneskelige anliggender enn den som uttrykkes i disse minneverdige ordene, eller som er mer beskrivende for den evige svingningen fra godt til ondt, og fra ondt til godt, som fra begynnelsen av verden har vært den uforanderlige egenskapen til menneskets annaler, og flyter så tydeligvis fra den merkelige blandingen av edel og sjenerøs med base og egoistiske tilbøyeligheter, som stadig finnes hos Adams barn.

Den ble også brukt i 1852, i en gjenfortelling av fabelen med tittelen «Salomons segl» av den engelske dikteren Edward FitzGerald. I den ber en sultan om kong Salomons en setning som alltid vil være sant i gode tider eller dårlige tider; Salomo svarer: «Også dette vil forsvinne». 30. september 1859 gjentok Abraham Lincoln en lignende historie:

Det er sa en østlig monark en gang siktet sine vise menn for å finne på ham en setning, for å være i sikte, og hvilken sho bør være sant og passende i alle tider og situasjoner. De presenterte ordene for ham: «Og også dette skal forgå.» Hvor mye det uttrykker! Hvor tukting i stolthets time! Hvor trøstende i dybden av lidelse!

Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *