Pentagon Papers (Svenska)

Pentagon Papers var namnet på en topphemlig försvarsdepartementets studie av USA: s politiska och militära engagemang i Vietnam från 1945 till 1967. När Vietnamkriget fortsatte, med mer än 500 000 amerikanska trupper i Vietnam år 1968 kom militäranalytikern Daniel Ellsberg – som hade arbetat med studien – för att motsätta sig kriget och beslutade att informationen i Pentagon Papers skulle vara tillgänglig för den amerikanska allmänheten. Han fotokopierade rapporten och gav i mars 1971 kopian till The New York Times, som sedan publicerade en serie svidande artiklar baserade på rapportens mest fördömande hemligheter.

Daniel Ellsberg

1967, på begäran av USA: s försvarsminister Robert McNamara, förberedde ett team av analytiker som arbetar för försvarsdepartementet en mycket klassificerad studie av USA: s politiska och militärt engagemang i Vietnam från slutet av andra världskriget och fram till idag.

Den officiella titeln på studien var ”rapporten från kontoret för försvarsministeriet Vietnam Task Force”, även om det senare skulle bli berömd som Pentagon Papers. Vid förberedelsen av studien – som fick beteckningen ”Top Secret” – drog analytikerna ut klassificerat material från arkiven från Försvarsdepartementet, State Department och Central Intelligence Agency (CIA). Färdigställd 1969 och bunden till 47 volymer, den innehöll 3000 sidor berättelse tillsammans med 4000 sidor med stödjande dokument.

Daniel Ellsberg, som hade tjänstgjort som en amerikansk marinkorpsofficer från 1954 till 1957 och arbetat som en strategisk analytiker vid RAND Corporation och Department of Defense, hade varit en tidig anhängare av USA: s engagemang i Indokina och arbetat med förberedelserna för 1967-studien.

År 1969 hade dock Ellsberg kommit att tro att kriget i Vietnam var ovinnbart. Han trodde också att informationen i Pentagon Papers om USA: s beslutsfattande angående Vietnam borde vara mer allmänt tillgänglig för den amerikanska allmänheten. Efter att i hemlighet fotokopiera stora delar av rapporten, kontaktade Ellsberg flera kongressmedlemmar, av vilka ingen grep.

Några av de mest fördömande informationen i Pentagon Papers tyder på att John F. Kennedys administration aktivt hade hjälpte att störta och mörda Sydvietnames president Ngo Dinh Diem 1963. Rapporten motsäger också officiella uttalanden från den amerikanska regeringen om den intensiva bombningen av Nordvietnam, som i rapporten anges att de inte har någon verklig inverkan på fiendens vilja att slåss.

1971, medan han arbetade som senior forskningsassistent vid Massachusetts Institute of Technology’s Center for International Studies, gav Ellsberg delar av rapporten till Neil Sheehan, en reporter på The New York Times.

New York Times mot Förenta staterna

Från och med den 13 juni 1971 publicerade Times en serie förstasidesartiklar baserade på informationen i Pentagon Papers. Efter den tredje artikeln fick USA: s justitieministerium ett tillfälligt besöksförbud mot ytterligare publicering av materialet och argumenterade för att det var skadligt för USA: s nationella säkerhet.

I det nu berömda fallet New York Times Co . v. Förenta staterna, Times och Washington Post förenade sina krafter för att kämpa för rätten att publicera, och den 30 juni beslutade USA: s högsta domstol 6-3 att regeringen inte hade visat sig skada den nationella säkerheten och att publiceringen av tidningarna var berättigade under den första ändringens skydd av pressfriheten.

Förutom publicering i Times, Post, Boston Globe och andra tidningar, kom delar av Pentagon Papers in i det offentliga rekordet när senator Mike Gravel of Alaska, en frispråkig kritiker av Vietnamkriget, läste dem högt i en senats underkommittéförhandling.

Dessa publicerade delar avslöjade att Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. presidentadministrationer. Kennedy och Lyndon B. J ohnson hade alla vilselett allmänheten om graden av USA: s engagemang i Vietnam, från Trumans beslut att ge militärt stöd till Frankrike under sin kamp mot den kommunistledda Viet Minh till Johnsons utveckling av planer för att eskalera kriget i Vietnam så tidigt som 1964, även om han hävdade det motsatta under årets presidentval.

Pentagon Papers inverkan

Publicerad vid en tidpunkt då stödet för USA: s engagemang i Vietnamkriget snabbt urholkade, Pentagon Papper bekräftade många människors misstankar om den aktiva roll den amerikanska regeringen hade tagit för att bygga upp konflikten. Även om studien inte täckte president Richard M. Nixons politik, var uppenbarelserna som inkluderades i den pinsamma, särskilt eftersom Nixon var på väg att omvalas 1972.

För att stödja pressfriheten garanteras i USA: s första ändringHögsta domstolens rättvisa Potter Stewart skrev: ”I avsaknad av de statliga kontroller och balanser som finns i andra områden i vårt nationella liv, kan det enda effektiva återhämtningen av verkställande politik och makt inom områdena nationellt försvar och internationella frågor ligga i en upplyst medborgarskap – i en informerad och kritisk allmän åsikt som enbart här kan skydda demokratiska regeringars värderingar. ”

Efter Högsta domstolens dom den 30 juni hade Nixon-administrationen Ellsberg och en påstådd medbrottsling, Anthony Russo , åtalad för brott, inklusive konspiration, spionering och stöld av statlig egendom. Rättegången började 1973, men slutade med en avskedande av anklagelserna efter att åklagare upptäckte att ett hemligt Vitt hus-team (kallat ”rörmokarna”) hade inbrott i Ellsbergs psykiaterkontor i September 1971 för att hitta information som skulle göra honom nedsatt.

De så kallade rörmokarna, E. Howard Hunt och G. Gordon Liddy, kom sent var inblandad i inbrottet vid Watergate 1972 som skulle leda till Nixons avgång 1974.

Leave a Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *