Fotosyntéza a chemosyntéza – Mořské dno – Te Ara Encyclopedia of New Zealand

Fotosyntéza je proces, při kterém rostliny využívají sluneční energii k výrobě cukru (glukózy) pro potraviny. Rostliny absorbují energii ze slunečního světla, přijímají oxid uhličitý ze vzduchu přes listy, přijímají vodu kořeny a produkují glukózu a kyslík. Fotosyntéza probíhá na souši a v mělké vodě, kde se sluneční světlo může dostat k mořským řasám.

Chemosyntéza je proces, při kterém bakterie produkují potravu (glukózu), přičemž jako zdroj energie místo slunečního záření používají chemikálie. Chemosyntéza probíhá kolem hydrotermálních průduchů a metan prosakuje v hlubokém moři, kde chybí sluneční světlo. Během chemosyntézy používají bakterie žijící na mořském dně nebo ve zvířatech energii uloženou v chemických vazbách sirovodíku a metanu k výrobě glukózy z vody a oxidu uhličitého (rozpuštěného v mořské vodě). Čistá síra a sloučeniny síry se vyrábějí jako vedlejší produkty.

V diagramu slávky a tasemnice využívají sirovodík uvolněný z hydrotermálního otvoru. Zde uvedená chemická rovnice pro chemosyntézu je jen jednou z mnoha možností.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *