Fotosyntes och kemosyntes – Havsbotten – Te Ara Encyclopedia of New Zealand

Fotosyntes är den process genom vilken växter använder solens energi för att göra socker (glukos) till mat. Växter absorberar energi från solljus, tar upp koldioxid från luften genom sina löv, tar upp vatten genom sina rötter och producerar glukos och syre. Fotosyntes sker på land och på grunt vatten där solljus kan nå tång.

Kemosyntes är den process genom vilken mat (glukos) framställs av bakterier som använder kemikalier som energikälla snarare än solljus. Kemosyntes inträffar runt hydrotermiska ventiler och metan sipprar ut i djuphavet där solljus saknas. Under kemosyntes använder bakterier som lever på havsbotten eller inom djur energi lagrad i kemiska bindningar av vätesulfid och metan för att framställa glukos från vatten och koldioxid (upplöst i havsvatten). Rent svavel och svavelföreningar produceras som biprodukter.

I diagrammet använder musslor och tubmaskar vätesulfiden som frigörs från en hydrotermisk ventil. Den kemiska ekvationen som ges här för kemosyntes är bara en av ett antal möjligheter.

Leave a Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *