Straffeskader

Straffeskade kaldes også eksemplarisk skadeserstatning. De tildeles både for at afskrække sagsøgte og andre fra adfærd svarende til den adfærd, der gav anledning til retssagen, og for at straffe sagsøgte. De tildeles ofte for at være et offentligt eksempel. Strafferetlige skader tildeles sjældent, men de kan være passende i mange situationer, hvor kompenserende skader ville være utilstrækkelige i forhold til situationen, fordi den tiltalte handlede på en virkelig uhyggelig måde. Nogle stater har vedtaget en split-inddrivelseslov, hvor en del af den straffende erstatning tildeles staten, ikke sagsøgeren.

Generelt overstiger strafferetlige skader påviselige skader. De tildeles normalt kun i sager anlagt under erstatningsret, såsom sager om personskade eller medicinsk fejlbehandling, snarere end sager anlagt på grund af en kontraktlig tvist. I nogle tilfælde tildeles dog skadeserstatning i tilfælde af forsikring i ond tro, der opstår under en forsikringspolice. Dette skyldes, at assurandørens kontraktbrud i nogle tilfælde er så uretmæssigt, at det overtræder den underforståede pagt om god tro og fair behandling, en erstatning.

Mængden af strafferetlige skader overlades til juryen ” s skøn. I de fleste stater instrueres juryen om at overveje både objektive og subjektive faktorer. Disse faktorer inkluderer forkasteligheden af sagsøgtes forseelse, størrelsen af strafferetlige skader, der vil afskrække sagsøgte baseret på sagsøgtes formue, og arten af sagsøgerens skade. De tiltalte beder ofte om, at juryen bliver instrueret i at overveje det rimelige forhold mellem de strafferetlige skader og sagsøgerens skade.

Nogle tilhængere af erstatningsreform mener, at strafferetlig erstatning bør begrænses til de tilfælde, der involverer faktisk ondskab. I de fleste stater tildeles der imidlertid skadeserstatning, når en sagsøgtes handlinger er forsætlige, ondsindede, undertrykkende, bedrageriske eller hensynsløse. F.eks. Kan der gives skadeserstatning i et produktansvarssag, når sagsøgte er en lægemiddelproducent, som sælger bevidst stoffer, der har permanente skadelige bivirkninger uden at udstede en advarsel. Der er også blevet tilkendt strafskader i tilfælde, hvor en religiøs institution har været opmærksom på, at en præst seksuelt misbrugte børn og blandede præsten til et andet sogn uden at advare sognebørn.

Straffeskader kan også være hensigtsmæssige i en sag om erstatningsansvar, når et lejlighedskompleks ved, at porten til en ellers ubeskyttet swimmingpool er brudt, men ikke løser det, selvom det er opmærksom på mange småbørn i komplekset. strafskader kan være passende, når en person med tre tidligere DUI-overbevisninger kører beruset på en suspenderet licens og dræber en anden person.

Er Der er grænser for strafskader?

Ved vurderingen af erstatning er en sagsøgtes økonomiske situation afviselig. I modsætning hertil skal juryen med hensyn til strafferetlige skader overveje en sagsøgtes formue eller økonomiske tilstand ved vurderingen af det passende beløb, som skal tildeles. Velhavende eller virksomhedsovertrædere udsættes typisk for højere strafferetlige erstatningstildelinger end mindre velhavende tiltalte, fordi det vil kræve mere at afskrække dem fra lignende adfærd i fremtiden.

I mange stater er der grænser for størrelsen af den strafferetlige erstatning. I Californien har nogle domstole f.eks. Begrænset skadeserstatning, så de ikke overstiger 10% af en sagsøgtes nettoværdi. I andre stater skal tildeling af bødestraf have et rimeligt forhold til kompenserende skader. De er muligvis ikke mere end to eller tre gange det kompenserende erstatningsbeløb.

De Forenede Staters højesteret har fundet ud af, at strafferetlige erstatninger, der er fire gange størrelsen af kompenserende erstatninger, er næsten for store, men stadig er forfatningsmæssige. har nedlagt en afgørelse om strafferetlig erstatning, hvor forholdet mellem erstatning og erstatning var 145: 1 med den begrundelse, at den overtrådte klausulen om den retlige proces i det fjortende ændringsforslag. Retten foreslog, at det ville være sjældent, at en jury var berettiget til at tildele et erstatningsforhold, der er højere end et enkelt ciffer, mellem straf og erstatning.

Sidst opdateret april 2018

Leave a Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *