Bevezetés a szociológiába


Röviden

A nemi szerepek funkcionálista perspektívája arra utal, hogy a nemi szerepek léteznek a társadalmi hatékonyság maximalizálása érdekében.

Tanulási célok

  • Írja le a nemek közötti egyenlőtlenséget a funkcionalista szemszögből

Kulcsfontosságú elvihetők

  • A funkcionalista perspektíva a társadalmat egy komplex rendszernek tekinti, amelynek részei együtt mozognak a szolidaritás és a stabilitás elősegítése érdekében. Ez a megközelítés a társadalmat makroszintű orientáción keresztül vizsgálja, és nagyjából a társadalom egészét formáló társadalmi struktúrákra összpontosít.
  • Ez az elmélet azt sugallja, hogy a nemek közötti egyenlőtlenségek a munkamegosztás megteremtésének hatékony módjaként léteznek, vagy olyan társadalmi rendszerként, amelyben a népesség egy bizonyos szegmense egyértelműen felelős bizonyos munkás cselekményekért, egy másik szegmens pedig egyértelműen felelős más munkaügyi cselekményekért.
  • A feminista mozgalom azon az állásponton van, hogy a funkcionalizmus elhanyagolja az elnyomást. nők körében.

Kulcsfogalmak

  • Munkamegosztás – A munkamegosztás a megosztó és szakosodó a kooperatív munka bevonása kifejezetten körülhatárolt feladatokba és szerepekbe.
  • A funkcionális perspektíva – egy széles társadalmi elmélet, amely a társadalmat komplex rendszernek tekinti, amelynek részei együttműködve elősegítik a szolidaritást és a stabilitást.
  • Funkcionális A nemek közötti egyenlőtlenség perspektívája – egy elmélet th at azt javasolja, hogy a nemek közötti egyenlőtlenségek léteznek a munkamegosztás, vagy olyan társadalmi rendszer létrehozásának hatékony módjaként, amelyben a népesség egy bizonyos szegmense egyértelműen felelős bizonyos munkájú cselekményekért, és egy másik szegmens egyértelműen felelős egyéb munkaügyi cselekményekért. li>

Teljes szöveg

A funkcionalista perspektíva a társadalmat olyan komplex rendszernek tekinti, amelynek részei együtt mozognak a szolidaritás és a stabilitás érdekében. Ez a megközelítés a társadalmat makroszintű orientáción keresztül vizsgálja, amely széles körű figyelmet fordít azokra a társadalmi struktúrákra, amelyek a társadalom egészét formálják, és mind a társadalmi struktúrára, mind a társadalmi funkciókra figyelnek. A funkcionalizmus az egész társadalmat az alkotó elemei, nevezetesen: normák, szokások, hagyományok és intézmények funkciója alapján szólítja meg. Herbert Spencer által népszerűsített közös hasonlat a társadalom ezen részeit “szervekként” mutatja be, amelyek a “test” egészének megfelelő működése érdekében dolgoznak.

A nemek közötti egyenlőtlenség funkcionális perspektíváját a legerőteljesebben fogalmazták meg. az 1940-es és 1950-es években, és nagyrészt Talcott Parsons nukleáris családjának modellje fejlesztette ki. Ez az elmélet azt sugallja, hogy a nemek közötti egyenlőtlenségek hatékony módja a munkamegosztás megteremtésének, vagy olyan társadalmi rendszerként létezik, amelyben bizonyos szegmensek egyértelműen felelősek bizonyos, megfelelő munkaműveletekért. A munkamegosztás az erőforrások és a hatékonyság maximalizálása érdekében működik. A nemek közötti egyenlőtlenség strukturális-funkcionalista felfogása a munkamegosztást alkalmazza, hogy az előre meghatározott nemi szerepeket egymást kiegészítőnek tekintse: a nők gondozzák az otthont, míg a férfiak gondoskodnak a családról. Így a nem, mint más társadalmi intézmények, hozzájárul az egész társadalom stabilitásához.

A szociológiai kutatásokban a funkcionális előfeltételek az alapvető szükségletek (élelmiszer, menedék, ruházat és pénz), amelyekre az egyénnek szüksége van a szegénységi küszöb felett éljenek. A funkcionális előfeltételek utalhatnak azokra a tényezőkre is, amelyek lehetővé teszik a társadalom számára a társadalmi rend fenntartását. A strukturális funkcionálisták szerint a nem a társadalmi rend fenntartását szolgálja az ilyen funkcionális előfeltételek stabilitásának biztosításával és biztosításával. Míg a nemi szerepek a funkcionalista perspektíva szerint előnyösek abban, hogy hozzájárulnak a stabil társadalmi kapcsolatokhoz, sokan azt állítják, hogy a nemi szerepek diszkriminatívak és nem szabad fenntartani őket. A feminista mozgalom, amely a funkcionalizmus hanyatlásának kezdetével egyidejűleg növekvő tendenciát mutat, azon az állásponton van, hogy a funkcionalizmus elhanyagolja a nők elnyomását a családi struktúrán belül.


Egy női indiai konstrukció
Míg a strukturális-funkcionális perspektíva azt állítja, hogy a nemek közötti egyenlőtlenségek a munkamegosztás egyik formájaként léteznek, a fenti fénykép egyértelműen szemlélteti, hogy a nőknek szükségük van nem korlátozódhat bizonyos tevékenységekre.

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük