Sykepleieprosessen

Den røde tråden som forener forskjellige typer sykepleiere som jobber i varierte områder, er sykepleieprosessen – den essensielle kjernen i praksis for at den registrerte sykepleieren skal levere helhetlig, pasientfokusert omsorg.
vurdering
En RN bruker en systematisk, dynamisk måte å samle inn og analysere data om en klient, det første trinnet i å levere sykepleie. Vurdering inkluderer ikke bare fysiologiske data, men også psykologiske, sosiokulturelle, åndelige, økonomiske og livsstilsfaktorer. For eksempel inkluderer en sykepleiers vurdering av en sykehuspasient med smerter ikke bare de fysiske årsakene og manifestasjonene av smerte, men pasientens respons – manglende evne til å komme seg ut av sengen, nekte å spise, tilbaketrekning fra familiemedlemmer, sinne rettet mot sykehuspersonalet , frykt eller forespørsel om mer smerteformidling.

Diagnose
Sykepleiediagnosen er sykepleierens kliniske skjønn om klientens respons på faktiske eller potensielle helsemessige forhold eller behov. Diagnosen gjenspeiler ikke bare at pasienten har smerter, men at smertene har forårsaket andre problemer som angst, dårlig ernæring og konflikt i familien, eller har potensial til å forårsake komplikasjoner – for eksempel er luftveisinfeksjon en potensiell fare til en immobilisert pasient. Diagnosen er grunnlaget for sykepleierens omsorgsplan.

Resultater / Planlegging
Basert på vurderingen og diagnosen setter sykepleieren målbare og oppnåelige kort- og langtrekkingsmål for denne pasienten som kan omfatte flytte fra seng til stol minst tre ganger per dag; opprettholde tilstrekkelig ernæring ved å spise mindre og hyppigere måltider; løse konflikter gjennom rådgivning, eller håndtere smerter gjennom tilstrekkelig medisinering. Vurderingsdata, diagnose og mål er skrevet i pasientens omsorgsplan slik at sykepleiere så vel som annet helsepersonell som tar vare på pasienten har tilgang til det.

Implementering
Sykepleie er implementert i henhold til pleieplan, så kontinuiteten i pasienten under sykehusinnleggelse og i forberedelse for utskriving må sikres. Omsorg er dokumentert i pasientjournalen.

Evaluering
Både pasientens status og effektiviteten til sykepleien må evalueres kontinuerlig, og omsorgsplanen endres etter behov.

Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *