Sygeplejeprocessen

Den røde tråd, der forener forskellige typer sygeplejersker, der arbejder i forskellige områder, er sygeplejeprocessen – den essentielle kerne i praksis for den registrerede sygeplejerske til at levere helhedsorienteret, patientfokuseret pleje.
vurdering – En RN bruger en systematisk, dynamisk måde at indsamle og analysere data om en klient på, det første skridt i at levere sygepleje. Vurdering inkluderer ikke kun fysiologiske data, men også psykologiske, sociokulturelle, åndelige, økonomiske og livsstilsfaktorer. For eksempel inkluderer en sygeplejerskes vurdering af en hospitalsindlagt patient med smerter ikke kun de fysiske årsager og manifestationer af smerte, men patientens reaktion – manglende evne til at komme ud af sengen, nægtelse af at spise, tilbagetrækning fra familiemedlemmer, vrede rettet mod hospitalets personale , frygt eller anmodning om mere smerteformidling.

Diagnose
Sygepleiediagnosen er sygeplejerskenes kliniske vurdering af klientens reaktion på faktiske eller potentielle sundhedsmæssige forhold eller behov. Diagnosen afspejler ikke kun, at patienten har smerter, men at smerten har forårsaget andre problemer som angst, dårlig ernæring og konflikt i familien eller har potentialet til at forårsage komplikationer – for eksempel er luftvejsinfektion en potentiel fare til en immobiliseret patient. Diagnosen er grundlaget for sygeplejerskenes plejeplan.

Resultater / planlægning – Baseret på vurderingen og diagnosen sætter sygeplejersken målbare og opnåelige kort- og langtrækkende mål for denne patient, som kan omfatte flytte fra seng til stol mindst tre gange om dagen vedligeholdelse af tilstrækkelig ernæring ved at spise mindre, hyppigere måltider løsning af konflikt gennem rådgivning eller håndtering af smerter gennem tilstrækkelig medicin. Vurderingsdata, diagnose og mål er skrevet i patientens plejeplan, så sygeplejersker samt andet sundhedspersonale, der plejer patienten, har adgang til det.

Implementering
Sygepleje implementeres i henhold til plejeplan, så kontinuitet i pleje af patienten under indlæggelse og som forberedelse til udskrivning skal sikres. Pleje er dokumenteret i patientens journal.

Evaluering
Både patientens status og effektiviteten af sygeplejen skal løbende evalueres, og plejeplanen ændres efter behov.

Leave a Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *