Birmingham Campaign

In april 1963 sloten King en de Southern Christian Leadership Conference (SCLC) zich aan bij Birmingham, de bestaande lokale beweging van Alabama, de Alabama Christian Movement for Human Rights (ACMHR), in een massale directe actiecampagne om het segregatiesysteem van de stad aan te vallen door druk uit te oefenen op de kooplieden van Birmingham tijdens het paasseizoen, het op een na grootste winkelseizoen van het jaar. Zoals ACMHR-oprichter Fred Shuttlesworth verklaarde in het “Birmingham Manifesto” van de groep, was de campagne “een morele getuige om onze gemeenschap een kans te geven om te overleven” (ACMHR, 3 april 1963).

De campagne was oorspronkelijk gepland om begin maart 1963 te beginnen, maar werd uitgesteld tot 2 april, toen de relatief gematigde Albert Boutwell de segregationistische commissaris van openbare veiligheid van Birmingham, Eugene “Bull” Connor, in een run-off versloeg burgemeestersverkiezingen. Op 3 april werd de desegregatiecampagne gelanceerd met een reeks massabijeenkomsten, directe acties, lunchbalies, marsen op het stadhuis en een boycot van kooplieden in de binnenstad. King sprak met zwarte burgers over de filosofie van geweldloosheid en zijn methoden en uitgebreide oproepen voor vrijwilligers aan het einde van de massabijeenkomsten. Nu het aantal vrijwilligers dagelijks toeneemt, breidden de acties zich al snel uit tot knielen in kerken, sit-ins in de bibliotheek en een mars op het provinciegebouw om te registreren kiezers. Honderden werden gearresteerd.

Op 10 april verkreeg het stadsbestuur een bevel van de staatscircuit tegen de protesten. Na hevig debat besloten de campagneleiders het gerechtelijk bevel niet te gehoorzamen. King verklaarde: “Wij kan met een goed geweten niet gehoorzamen aan een dergelijk bevel, dat een onrechtvaardig, ondemocratisch en ongrondwettelijk misbruik van de juridische procedure is ”(ACMHR, 11 april 1963). Plannen om zich te blijven onderwerpen aan arrestatie werden echter bedreigd omdat het beschikbare geld voor contante obligaties op was, zodat leiders niet langer konden garanderen dat gearresteerde demonstranten zouden worden vrijgelaten. King overwoog of hij en Ralph Abernathy zouden worden gearresteerd. Gezien het gebrek aan borgstellingsfondsen waren King’s diensten als fondsenwerver hard nodig, maar King was ook bang dat zijn geloofwaardigheid zou ondermijnen als hij zich niet aan arrestaties zou onderwerpen. King concludeerde dat hij het risico moest lopen om in Birmingham de gevangenis in te gaan. Hij zei tegen zijn collega’s: “Ik weet niet wat er zal gebeuren; ik weet niet waar het geld vandaan zal komen. Maar ik moet een geloofsdaad maken” (King, 73).

Aan Goede Vrijdag, 12 april, werd King in Birmingham gearresteerd na het overtreden van het anti-protestverbod en werd hij in eenzame opsluiting vastgehouden. Gedurende deze tijd schreef King de “Brief uit Birmingham Jail” in de marge van de Birmingham News, als reactie op een verklaring gepubliceerd in die krant door acht geestelijken uit Birmingham die de protesten veroordeelden. King’s verzoek om zijn vrouw, Coretta Scott King, te bellen, die thuis in Atlanta herstellende was van de geboorte van hun vierde kind, werd afgewezen. Nadat ze haar bezorgdheid aan de regering-Kennedy had meegedeeld, lieten de ambtenaren van Birmingham King naar huis bellen. Borgsom werd beschikbaar gesteld, en hij werd vrijgelaten op 20 april 1963.

Om de campagne te ondersteunen, stelde SCLC-organisator James Bevel voor om jonge kinderen te gebruiken bij demonstraties. Bevel’s grondgedachte voor de Children’s Crusade was dat jonge mensen een onaangeboorde bron van vrijheidsstrijders vertegenwoordigden zonder de onbetaalbare verantwoordelijkheden van oudere activisten. Op 2 mei probeerden meer dan 1.000 Afro-Amerikaanse studenten het centrum van Birmingham binnen te marcheren, en honderden werden gearresteerd. Toen de volgende dag honderden anderen bijeenkwamen, gaf commissaris Connor de plaatselijke politie en brandweer de opdracht om geweld te gebruiken om de demonstraties te stoppen. In de daaropvolgende dagen verschenen op televisie en in kranten beelden van kinderen die door hogedruk-brandslangen werden bestraald, door politieagenten werden neergeslagen en aangevallen door politiehonden, wat internationale verontwaardiging veroorzaakte. Terwijl hij een groep kinderdemonstranten leidde, werd Shuttlesworth zelf met de volle kracht van een brandslang geraakt en moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen. King moedigde de ouders van de jonge demonstranten aan: “Maak je geen zorgen over je kinderen, ze komen wel goed. Houd ze niet tegen als ze naar de gevangenis willen. Want ze doen niet alleen werk voor voor zichzelf, maar voor heel Amerika en voor de hele mensheid ”(King, 6 mei 1963).

Ondertussen verzwakte de blanke bedrijfsstructuur onder ongunstige publiciteit en de onverwachte achteruitgang van het bedrijfsleven als gevolg van de boycot , maar veel ondernemers en stadsambtenaren waren terughoudend om met de demonstranten te onderhandelen. Met toenemende nationale druk op het Witte Huis stuurde procureur-generaal Robert Kennedy Burke Marshall, zijn belangrijkste burgerrechtenassistent, om de onderhandelingen tussen prominente zwarte burgers en vertegenwoordigers van Birmingham’s Senior Citizen’s Council, het zakelijke leiderschap van de stad.

De Seniorenraad zocht een moratorium op straatprotesten als een daad van goede trouw voordat er een definitieve schikking werd afgekondigd, en Marshall moedigde de campagneleiders aan om demonstraties te stoppen, een tussentijds compromis te aanvaarden dat gedeeltelijk succes zou opleveren, en onderhandelen achteraf over de rest van hun eisen. Sommige zwarte onderhandelaars stonden open voor het idee, en hoewel de in het ziekenhuis opgenomen Shuttlesworth niet aanwezig was bij de onderhandelingen, zei King op 8 mei tegen de onderhandelaars dat hij het compromis zou aanvaarden en de demonstraties zou stopzetten.

Toen Shuttlesworth hoorde dat King van plan was een moratorium af te kondigen, was hij woedend – zowel over de beslissing om de druk op blanke ondernemers te verminderen als over het feit dat hij, als de erkende leider van de lokale beweging, dat niet was geweest. geraadpleegd. Shuttlesworth voelde zich verraden en herinnerde King eraan dat hij niet in zijn eentje op legitieme wijze namens de zwarte bevolking van Birmingham kon spreken: “Zeg maar af … Als ik het op tv zie, dat je het hebt afgeblazen, zal ik opstaan dit, mijn ziekbed, met het kleine grammetje kracht dat ik heb, en leid ze terug de straat op. En je naam zal Mud zijn ”(Hampton en Fayer, 136). King deed de aankondiging toch, maar gaf aan dat demonstraties hervat als de onderhandelingen de situatie niet snel oplosten.

Op 10 mei hadden de onderhandelaars een akkoord bereikt, en ondanks zijn ruzie met King, voegde Shuttlesworth zich bij hem en Abernathy om de voorbereide verklaring voor te lezen waarin het compromis werd gedetailleerd: de verwijdering van borden met ‘Alleen blanken’ en ‘Alleen zwarten’ in toiletten en drinkfonteinen, een plan om de lunchbalies op te heffen, een doorlopend ‘programma voor het verbeteren van de werkgelegenheid voor negers’, de vorming van een biraciale commissie om de voortgang van de overeenkomst te bewaken, en de release van j zieke betogers op borgtocht (“The Birmingham Truce Agreement”, 10 mei 1963).

Segregationisten uit Birmingham reageerden op de overeenkomst met een reeks gewelddadige aanvallen. Die nacht ging er een explosief af in de buurt van de Gaston Motel-kamer waar de leiders van King en SCLC eerder hadden verbleven, en de volgende dag werd het huis van King’s broer Alfred Daniel King gebombardeerd. President John F. Kennedy reageerde door 3.000 federale troepen in de buurt van Birmingham te bevelen en voorbereidingen te treffen om de Alabama National Guard te federaliseren. Vier maanden later, op 15 september, bombardeerden Ku Klux Klan-leden de Sixteenth Street Baptist Church in Birmingham, waarbij vier jonge meisjes omkwamen. King hield de lofrede op de gezamenlijke begrafenis van drie van de slachtoffers op 18 september en predikte dat de meisjes “de gemartelde heldinnen waren van een heilige kruistocht voor vrijheid en menselijke waardigheid” (King, “Eulogy for the Martyred Children”, 18 september 1963) .

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *