Een polis annuleren zonder het origineel … Wie doet wat met wie als de annulering / verloren polis wordt vrijgegeven?

Aangezien ik regelmatig een vraag over dit onderwerp krijg, en ik op zoek ben naar een kort onderwerp voor mijn Tech Talk in juli … hier gaan we.

Dus … Wie is er verantwoordelijk voor het invullen van het Annulerings- / Verloren Polisvrijgave (LPR) -verzoek?

Ten eerste realiseer je je dat ACORD een reeks volledige instructies heeft opgesteld voor elk en elke vorm die het heeft gecreëerd, toch? U hoeft niets te betalen om het recht te hebben om pdf-kopieën van elk ACORD-formulier en elke set instructies te krijgen. U hoeft zich alleen maar aan te melden bij ACORD.org.

Als men naar het formulier kijkt, gaat het allemaal om de “verliezende / agent” – de agent van DAT polisnummer bij DIE verzekeringsmaatschappij. record voor de klant heeft de verantwoordelijkheid om het beleid namens de klant te onderhouden zolang het beleid van kracht is. Zelfs als de agent die de klant overneemt een agent van dat bedrijf is, is hij NIET de agent voor DAT beleid, tenzij er is een wijzigingsbrief van een makelaar voor dat specifieke polisnummer.

De naam en het adres van de geregistreerde producent voor DAT specifieke polisnummer worden vermeld op het formulier. Als men de huidige polis in handen heeft , dan wordt de verwachte annuleringsdatum ingetikt en, technisch gezien, hoeft de verzekerde het formulier niet te ondertekenen wanneer de huidige originele polis wordt ingeleverd, maar … ik wil iets schriftelijk van de verzekerde waarin staat dat hij / zij de polis geannuleerd. Ik zou ze net zo snel het midden onder de verloren po laten tekenen licy vrijgaveverklaring. De polisvrijgaveverklaring vraagt wel om een “getuige” van de handtekening van de verzekerde. Het formulier hoeft GEEN notariële akte te hebben.

De rest van het formulier wordt ingevuld en de producent die voor DIE polis geregistreerd staat, ondertekent het en stuurt en / of uploadt een kopie naar de verzekeringsmaatschappij voor annulering op de gespecificeerde datum.

Op welke premiebasis wordt een polis geannuleerd?

Als deze wordt geannuleerd bij verlenging, is deze een “flat cancelling”.

Voor een MAP … hangt het ervan af of deze in de eerste 30 dagen wordt geannuleerd of niet. In de eerste 30 dagen staat in de MAIP-handleiding dat de polis op een pro- rata basis.

 1. Annuleringen

De volgende bepalingen zijn van toepassing wanneer een polis wordt geannuleerd:

 1. Als een polis wordt geannuleerd door de verzekeraar op elk moment, of door de verzekerde binnen dertig dagen na de ingangsdatum of binnen dertig dagen na ontvangst van de polis, naargelang welk tijdstip later valt, wordt de retourpremie naar rato berekend. “Polis” omvat in dit geval ook de kopie van de dekkingskeuzepagina.

Als de verzekerde annulering NA 30 dagen aanvraagt, wordt de polis op korte tariefbasis geannuleerd, tenzij een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Als de de polis op verzoek van de verzekerde wordt opgezegd later dan dertig dagen na de ingangsdatum of later dan dertig dagen na ontvangst van de polis, naargelang wat later is, wordt de retourpremie berekend op basis van een kort tarief, behalve dat in de volgende gevallen de retourpremie zal pro rata worden berekend:
  1. Als de verzekerde de auto heeft afgestaan, op voorwaarde dat de verzekerde een nieuwe polis sluit bij dezelfde maatschappij op een andere auto die binnen dertig dagen na de datum van annulering.
  2. Als de verzekerde auto wordt teruggenomen onder de voorwaarden van een financieringsovereenkomst.
  3. Als een auto wordt geannuleerd uit een polis, blijft de polis van kracht op andere auto’s, of als er op naam van de verzekerde of echtgenoot van kracht blijft, indien een inwoner van de sa mijn huishouden, en in hetzelfde bedrijf, een gelijktijdige autopolis die een andere auto dekt.
  4. Als de verzekerde in militaire dienst van de Verenigde Staten van Amerika gaat.
  5. Als de verzekerde schrapt of verlaagt de dekking en de polis blijft van kracht voor andere dekking.
  6. Als de verzekeringnemer om annulering van een polis verzoekt omdat de dekking op de vrijwillige markt is vervangen, en de ARC een schriftelijke bevestiging van de vervangende dekking bezorgt. (In overeenstemming met de huidige MAIP-regels)

De regel voor zakelijke auto in MA is vergelijkbaar in CAR: eerste 30 dagen van de polisperiode geniet de verzekerde de P / R-annuleringsbasis ; na 30 dagen, dan de S / R-boete, tenzij een specifieke uitzondering.

Bewijs ter ondersteuning van het annuleringsverzoek zal naar de dienstverlenende vervoerder worden gestuurd.

 1. Pro rata annulering

De retourpremie bedraagt berekend pro rata en afgerond op de volgende hogere hele dollar indien:

 1. De polis wordt opgezegd op verzoek van het bedrijf.
 2. De polis wordt opgezegd op verzoek van de verzekerde, binnen 30 dagen na de ingangsdatum of binnen 30 dagen na ontvangst van de polis door de verzekerde, indien dit later is.
 3. De verzekerde auto is gestolen of is een constructief totaal verlies, en de verzekerde vraagt om annulering binnen 30 dagen na de datum waarop de auto is gestolen of wordt een constructief totaal verlies.
 4. De teruggave premie zal pro rata worden berekend als de verzekerde op enig moment tijdens de polisperiode een dergelijke annulering aanvraagt om dekking op de vrijwillige markt te verkrijgen.

De ISO HO-handleiding heeft aangevraagd een P / R basis voor ELKE annulering. MPIUA houdt zich aan de ISO-regels … maar LET OP: veel vrijwillige verzekeringsmaatschappijen hebben een aanvraag ingediend voor S / R-annulering wanneer de verzekerde halverwege de termijn annuleert, en de MA DOI heeft deze verzoeken GOEDGEKEURD.

Rechte ISO-bedrijven gebruiken de volgende P / R-regel:

REGEL 202.

WIJZIGINGEN OF ANNULERINGEN

 1. Het zal het is niet toegestaan om een van de verplichte dekkingen in de polis op te zeggen, tenzij de volledige polis wordt geannuleerd.
 2. Als de verzekering wordt verhoogd, geannuleerd of verlaagd, wordt de aanvullende of retourpremie berekend op een pro rata basis, onderworpen aan de minimale premievereiste.

De ISO DP-handleiding suggereert ook een P / R-annuleringsbasis, ongeacht wanneer de annulering plaatsvindt. ECHTER, vrijwillige vervoerders hadden S / R kunnen aanvragen, dus pas op.

WIJZIGINGEN OF ANNULERINGEN

Bij verhoging, opzegging of verlaging van de verzekering wordt de aanvullende retourpremie pro rata berekend, met inachtneming van een minimum premie.

Wie weet wat het beleid van commerciële lijnen is? ISO vraagt over het algemeen een versie van S / R aan, tenzij de verzekerde failliet gaat en / of het onroerend goed in kwestie verkoopt.

Wat als er geen origineel beleid is bijgevoegd?

Het midden van het formulier onder de beleidsverklaring moet dan ECHT worden ingevuld. Vervolgens tekent de genoemde verzekerde (n). In commerciële lijnen is alleen de EERSTE genoemde verzekerde nodig. In persoonlijke regels moeten ALLE genoemde verzekerden dit formulier technisch ondertekenen. Als de polis op naam van echtgenoot en echtgenote staat, dienen BEIDE te tekenen.

Als er een hypotheekhouder, pandhouder of schuldeiser is, moet die entiteit worden aangewezen en moet een geautoriseerde handtekening worden verkregen.

MOET de vorige agent die de klant verliest, de begunstigde / pandhouder of hypotheekhouder zover krijgen dat hij / zij ondertekent?

Die handtekening op tijd krijgen kan een … pijn zijn. De ISO HO-, CP-, BOP-polissen vereisen NIET dat de verzekeringsmaatschappij de hypotheekhouder op de hoogte stelt van opzegging, tenzij het BEDRIJF (wij) besluit te annuleren of niet te verlengen.

De MAP en de MA BAP met MM 99 11 Massachusetts Verplichte goedkeuring als bijlage vereist WEL dat MAP het volgende vermeldt:

Opdat wij de rechten van elke gedekte geldschieter die op de Dekking wordt getoond, kunnen annuleren Selections Page, moet een kennisgeving van annulering naar de beveiligde geldschieter worden gestuurd zoals bepaald in dit beleid.

MM 9911 stelt:

Om de rechten van een verliesontvanger zoals weergegeven in de polis te annuleren, moet op een vergelijkbare manier ook een kennisgeving van annulering naar de verliesontvanger worden gestuurd.

Sommige bedrijven vereisen de handtekening van de schuldeiser / hypotheekhouder / pandhouder niet zolang de verzekerde heeft getekend en de verkrijgende agent een verklaring heeft gestuurd met betrekking tot vervanging van de dekking en de vervoerder heeft gespecificeerd.

Zelfs MET de verklaring van de verkrijgende agent, vereisen de MAP en MA BAP nog steeds dat het bedrijf een kennisgeving naar de schuldeiser / pandhouder stuurt.

Is het niet de verantwoordelijkheid van de “verwervende” makelaar om de annulering / LPR voor hun nieuwe verzekerden te voltooien?

Nee. zoveel mogelijk van de LPR, aangezien de theorie is … ze hebben de klant voor zich en kunnen gemakkelijk de handtekeningen van de verzekerde (n) krijgen.

De “verwervende” agent wil misschien servicegericht lijken en zoveel mogelijk doen voor hun nieuwe cliënt … vooral om JIJ, de vorige agent, bij hen vandaan te houden!

In de donkere eeuwen, toen ik agent was, kreeg ik de opdracht om zoveel mogelijk van de LPR en laat de verzekerde deze ondertekenen en met een “beste john” -brief naar de vorige agent sturen. Dit kan vooral handig zijn wanneer de polis die moet worden opgezegd een “directe factuur” -polis is. We wilden het annuleringsproces vergemakkelijken, zodat het beleid van de klant niet zou worden geannuleerd wegens niet-betaling per abuis. Ik denk dat de annulering wegens niet-betaling een bijkomend probleem is in de wereld van internet en kredietwaardigheid van vandaag.

Maar … het komt erop neer … het is de verantwoordelijkheid van de agent of record om de annulering / LPR te voltooien en de polis tijdig te annuleren.

Veel succes. Als ik u van dienst kan zijn, bel mij dan, Irene Morrill, Vice President of Technical Affairs, op 800.870.7091 of stuur een e-mail naar [email protected]

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *