George Washington ondertekent Jay-verdrag met Groot-Brittannië

Op 18 augustus 1795 ondertekent president George Washington het Jay-verdrag (of ‘Jay’s’) met Groot-Brittannië.

Dit verdrag , officieel bekend als het “Verdrag van Vriendschappelijke Handel en Navigatie, tussen Zijne Britse Majesteit; en de Verenigde Staten van Amerika ‘probeerden de spanningen tussen Engeland en de Verenigde Staten te verminderen die sinds het einde van de Revolutionaire Oorlog tot nieuwe hoogten waren gestegen. De Amerikaanse regering maakte bezwaar tegen Engelse militaire posten langs de noord- en westgrenzen van Amerika en de schending van de Amerikaanse neutraliteit door Groot-Brittannië in 1794 toen de Royal Navy tijdens de oorlog van Engeland met Frankrijk Amerikaanse schepen in West-Indië in beslag nam. Het verdrag, geschreven en onderhandeld door de opperrechter van het Hooggerechtshof (en door Washington aangestelde) John Jay, werd op 19 november 1794 in Londen ondertekend door de Britse koning George III. Nadat Jay echter naar huis was teruggekeerd met nieuws over de ondertekening van het verdrag, stuitte Washington, nu in zijn tweede ambtstermijn, op felle oppositie van het Congres tegen het verdrag; tegen 1795 was de ratificatie ervan onzeker.

De oppositie tegen het verdrag werd geleid door twee toekomstige presidenten: Thomas Jefferson en James Madison. Jefferson zat op dat moment tussen politieke functies in: hij had net een termijn als staatssecretaris van Washington van 1789 tot 1793 vervuld en was nog geen vice-president van John Adams geworden. Collega Virginian James Madison was een lid van het Huis van Afgevaardigden. Jefferson, Madison en andere tegenstanders waren bang dat het verdrag te veel concessies zou doen aan de Britten. Ze voerden aan dat Jay’s onderhandelingen de Amerikaanse handelsrechten in feite verzwakten en klaagden dat het de VS had verplicht pre-revolutionaire schulden aan Engelse kooplieden te betalen. Washington zelf was niet helemaal tevreden met het verdrag, maar beschouwde het voorkomen van een nieuwe oorlog met Amerika’s voormalige koloniale meester als een prioriteit.

Uiteindelijk werd het verdrag op 14 augustus 1795 goedgekeurd door het Congres, met precies twee derde de meerderheid moest slagen; Washington ondertekende het verdrag vier dagen later. Washington en Jay hebben misschien de wetgevende strijd gewonnen en de oorlog tijdelijk afgewend, maar het conflict thuis bracht een steeds grotere verdeeldheid aan het licht tussen degenen met verschillende politieke ideologieën in Washington, DC Jefferson en Madison wantrouwden Washington’s gehechtheid aan het onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen met Engeland boven het revolutionaire Frankrijk, dat zou de VS hebben verwelkomd als partner in een uitgebreide oorlog tegen Engeland.

BEKIJK: George Washington: een interactieve kaart van zijn belangrijkste veldslagen

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *