desonát (Čeština)


NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Protože se klinické studie provádějí za velmi odlišných podmínek, v klinických studiích lék nelze přímo srovnávat s četností v klinických studiích s jiným lékem a nemusí odrážet míry pozorované v praxi.

V kontrolovaných klinických studiích u 425 subjektů léčených desonátem a 157 subjektů léčených vehikulem se nežádoucí účinky vyskytly místo aplikace u 3% subjektů léčených desonátem a míra výskytu nebyla vyšší ve srovnání s subjekty léčenými vehikulem. Nejběžnější místní nežádoucí účinky u subjektů léčených desonátem byly pálení v místě aplikace v 1% (4/425) a vyrážka v 1% (3/425) následovaná svěděním v místě aplikace v < 1 % (2/425).

Nežádoucími příhodami, které vedly k předčasnému vysazení studovaného léčiva u subjektů léčených desonátem, byla telangiektázie a zhoršení atopické dermatitidy u každého subjektu. Mezi další nežádoucí účinky pozorované během klinických studií u pacientů léčených přípravkem Desonate patřily bolesti hlavy u 2% (8/425) ve srovnání s 1% (2/157) u pacientů léčených vehikulem.

Byly hlášeny následující další místní nežádoucí účinky zřídka topickými kortikosteroidy. Mohou se vyskytovat častěji při použití okluzivních obvazů, zejména u kortikosteroidů s vyšší účinností. Tyto reakce jsou uvedeny v přibližném sestupném pořadí výskytu: folikulitida, akneiformní erupce, hypopigmentace, periorální dermatitida, sekundární infekce, atrofie kůže, strie a miliaria.

Přečtěte si celou informaci FDA o předepisování přípravku Desonate (desonidový gel) )

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *