desonat (Norsk)


BIVIRKNINGER

Fordi kliniske studier utføres under vidt varierende forhold, er bivirkningsfrekvensen observert i kliniske studier av Adrug kan ikke sammenlignes direkte med frekvenser i kliniske studier av et annet legemiddel og reflekterer kanskje ikke frekvensene som er observert i praksis. påføringsstedet hos 3% av pasientene behandlet med Desonate, og forekomsten var ikke høyere sammenlignet med forsøkspersoner som ble behandlet med kjøretøy. De vanligste lokale bivirkningene i Desonate-behandlede personer var brenning på applikasjonsstedet hos 1% (4/425) og utslett hos 1% (3/425) etterfulgt av kløe på applikasjonsstedet i < 1 % (2/425).

Bivirkninger som resulterte i for tidlig seponering av studielegemidlet hos forsøksbehandlede personer var telangiektasi og forverring av atopisk dermatitt hos ett individ hver. Ytterligere bivirkninger observert under kliniske studier for pasienter behandlet med Desonate inkluderte hodepine hos 2% (8/425) sammenlignet med 1% (2/157) hos de som ble behandlet med kjøretøy.

Følgende ytterligere lokale bivirkninger er rapportert sjelden med aktuelle kortikosteroider. De kan forekomme mer ofte ved bruk av okklusive bandasjer, spesielt med kortikosteroider med høyere potens. Disse reaksjonene er oppført i en omtrentlig avtagende rekkefølge: follikulitt, akneiform utbrudd, hypopigmentering, perioral dermatitt, sekundær infeksjon, hudatrofi, striae og miliaria.

Les hele FDA-forskrivningsinformasjonen for Desonate (Desonide Gel) )

Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *