desonat (Svenska)


BIVERKNINGAR

Eftersom kliniska prövningar utförs under mycket varierande förhållanden, observerades biverkningshastigheter i de kliniska prövningarna av Adrug kan inte jämföras direkt med frekvenser i kliniska prövningar av ett annat läkemedel och kanske inte återspeglar de frekvenser som observerats i praktiken.

I kontrollerade kliniska studier på 425 desonatbehandlade patienter och 157 fordonsbehandlade patienter inträffade biverkningar vid applikationsstället hos 3% av patienterna som behandlades med Desonate och incidensen var inte högre jämfört med patienter som behandlats med fordon. De vanligaste lokala biverkningarna hos patienter som behandlats med Desonate var applikationsplatsförbränning hos 1% (4/425) och utslag hos 1% (3/425) följt av applikationsställets klåda i < 1 % (2/425).

Biverkningar som resulterade i för tidigt avbrott i studieläkemedlet hos desonatbehandlade patienter var telangiectasia och försämring av atopisk dermatit hos en försöksperson vardera. Ytterligare biverkningar observerade under kliniska prövningar för patienter som behandlats med Desonate inkluderade huvudvärk i 2% (8/425) jämfört med 1% (2/157) hos dem som behandlades med fordon.

Följande ytterligare lokala biverkningar har rapporterats sällan med topikala kortikosteroider. De kan förekomma mer ofta med användning av ocklusiva förband, särskilt med kortikosteroider med högre potens. Dessa reaktioner listas i ungefärligt minskande ordning: follikulit, akneiforma utbrott, hypopigmentering, perioral dermatit, sekundär infektion, hudatrofi, striae och miliaria.

Läs hela FDA-förskrivningsinformationen för Desonate (Desonide Gel) )

Leave a Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *