Zde fungují kognitivní testy a co hledají

Zlatý standard pro hodnocení osob kognitivní stav je podle LeMondy neuropsychologické hodnocení.

To se velmi liší od jednoduchého kognitivního testu.

LeMonda říká, že se jedná o „mnohem důkladnější a komplexnější standardizovaná hodnocení“, která musí být provedena vyškoleným odborníkem na chování mozku.

Tato hodnocení, ke kterým má přístup pouze licencovaný lékař , může trvat kdekoli od 3 do 7 hodin a zahrnuje širokou škálu úkolů fungování mozku: pozornost, motoriku, prostorové fungování, schopnosti uvažování, pracovní paměť, učení, jazyk a vybavování.

Mohou také podívejte se, jak nálada někoho ovlivňuje jeho poznání.

„Skutečné neuropsychologické hodnocení bude také zkoumat složky nálady a složky osobnosti, které mohou ovlivnit naše kognitivní fungování,“ uvedla LeMonda.

Výsledky u těchto typů rozsáhlých zkoušek se pak podle McEwena srovnávají údaje představující lidi se stejným věkem, pohlavím a roky vzdělání.

Každý jednotlivý test nenaznačuje, zda má někdo kognitivní poruchu , ale neuropsycholog spíše hledá jisté pa ve všech provedených testech.

Tyto vzorce mohou osvětlit, která část mozku může suboptimálně fungovat – a to informuje, jaká může být diagnóza.

Neuropsychologická hodnocení přinášejí různé výsledky v závislosti na pacientovi, říká LeMonda.

Někdy ukazují, že se někdo zabývá mírnou kognitivní poruchou, předchůdcem demence nebo různými typy demence.

Mohou také identifikovat, jak epilepsie ovlivňuje funkci mozku, nebo zda někdo utrpěl mozkovou mrtvici v levé hemisféře mozku.

Používají se u pacientů s otřesem k měření jejich poranění a dokážou identifikovat poruchy neurového vývoje, jako je porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Někteří starší dospělí mohou někdy trpět pseudodemencí, kdy se u nich projevují příznaky podobné demenci, které jsou spíše způsobeny depresí než demencí.

Testy mohou také pomoci předpovědět, zda se u člověka může nakonec objevit kognitivní porucha.

„Výsledky neuropsychologických testů mohou být také užitečné při identifikaci normálních jedinců, u kterých je pravděpodobné, že u nich dojde k mírnému poškození,“ uvedla McEwen.

V závislosti na zjištěních mohou lékaři přizpůsobit určité terapie nebo léky pro pacienta.

Pacient bude také sledován a opakovaně vyšetřován, aby lékaři mohli podle McEwena sledovat vývoj jejich stavu.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *