Så här fungerar kognitiva tester och vad de letar efter

Guldstandarden för att utvärdera en persons kognitivt tillstånd är en neuropsykologisk bedömning, enligt LeMonda.

Detta skiljer sig mycket från ett enkelt kognitivt test.

LeMonda säger att det här är ”mycket grundligare, mer omfattande standardiserade bedömningar” som måste slutföras av en utbildad hjärnbeteende.

Dessa bedömningar, som endast kan nås av en licensierad kliniker , kan ta allt från 3 till 7 timmar och involvera en mängd olika hjärnfunktionsuppgifter: uppmärksamhet, motoriska färdigheter, rumslig funktion, resonemang, arbetsminne, inlärning, språk och återkallande.

De kan också titta på hur någons humör påverkar deras kognition.

”En riktig neuropsykologisk utvärdering kommer också att se på humörskomponenter och personlighetskomponenter som kan påverka vår kognitiva funktion”, sa LeMonda.

Resultaten för dessa typer av omfattande undersökningar jämförs sedan med data som är representativa för personer med samma ålder, kön och år av utbildning, enligt McEwen.

Varje enskilt test indikerar inte om någon har kognitiv funktionsnedsättning. , utan snarare letar neuropsykologen efter en viss pa tterns i alla administrerade tester.

Dessa mönster kan belysa vilken del av hjärnan som fungerar suboptimalt – och det informerar om vad diagnosen kan vara.

Neuropsykologiska bedömningar ger olika resultat beroende på patient, säger LeMonda.

Ibland visar de att någon har att göra med mild kognitiv svikt, en föregångare till demens eller olika typer av demens.

De kan också identifiera hur epilepsi påverkar hjärnans funktion, eller om någon hade stroke i hjärnans vänstra halvklot.

De används på hjärnskakningspatienter för att mäta deras skada och kan identifiera neuroutvecklingssjukdomar som ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).

Vissa äldre vuxna kan ibland ha pseudo-demens, där de har demensliknande symtom som orsakas av depression snarare än demens.

Testerna kan också hjälpa till att förutsäga om en person så småningom kan uppleva kognitiv svikt.

”Resultat från neuropsykologiska tester kan också vara användbara för att identifiera normala individer som sannolikt kommer att utvecklas till mild försämring”, sa McEwen.

Beroende på resultaten kan läkare skräddarsy vissa behandlingar eller mediciner för patienten.

Patienten kommer också att spåras och undersökas upprepade gånger så att läkare kan övervaka utvecklingen av deras tillstånd, enligt McEwen.

Leave a Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *