Kickboard-blogg

Sosial emosjonell læring (SEL) er måten barn og voksne tilegner seg kunnskap og ferdigheter som påvirker deres evne til å håndtere følelser, håndtere atferd og sette og oppnå mål. Integrering av SEL-strategier kan støtte undervisning og ha en positiv innvirkning på akademisk prestasjon.

SEL-utvikling for studenter påvirker hvordan de praktiserer positive atferdsvalg i skolemiljøet. Når lærere lærer mer om elevene sine gjennom SEL, er de i stand til å transformere klasserommene sine med aktiviteter som utfordrer og skaper muligheter for elevene til å utvikle sine sosiale emosjonelle ferdigheter.

→ Last ned SEL-e-boken vår

Lærere bør ha en rekke unike SEL-strategier i verktøykassen sin for bruk med studenter. Ikke alle SEL-tilnærminger vil være perfekte for alle studenter. I stedet vil jeg anbefale å bruke flere SEL-strategier for å supplere annen instruksjon. Da jeg underviste i grunnskoleelever, nærmet jeg meg SEL-utvikling innen tre områder; kommunikasjon, selvregulering og evaluering. Dette hjalp meg med å målrette instruksjonene mine og best måle effektiviteten av min praksis.

6 SEL-strategier for lærere

Kommunikasjon

Del og motta tilbakemelding

Samle elevene i en sirkel (sittende eller stående) og avslutt skoledagen med gruppekommunikasjon. I løpet av denne aktiviteten brukte jeg en taktikk kalt «unnskyldning, applaus og bevissthet», der elevene deler uttalelser som: «Jeg beklager for å ha avbrutt lesesirkelen vår. Jeg heier klassekameratene mine for å jobbe sammen under læringssentre. Etter dagens leseleksjon vet jeg at jeg virkelig liker bøker om dyr. »

Denne aktiviteten lar elevene dele og engasjere klassekameratene. Hvis du underviser på ungdoms- eller videregående skole, vil en lignende aktivitet fungere gjennom 1-mot-1-økter hvert kvartal, en delt journal mellom læreren og elevene, eller ta noen minutter på slutten av undervisningsperioden og ha noen få frivillige deler ut.

Bekjenn følelser

Å identifisere og navngi følelser er en veldig viktig ferdighet for studenters suksess. Lærere kan sjekke inn med hver elev eller klassen som helhet for å forstå hvordan de har det på skolen den dagen. For eksempel, hvis en student deler at de føler seg engstelige eller føler seg nysgjerrige på en ny opplevelse, kan læreren ta litt ekstra tid på å gi sammenheng eller tid for studenten å bosette seg i og fokusere på det faglige innholdet.

Lærere bør svare på følelser som deles av elevene ved å skape et rom for dem å utforske det gjennom dagen. Dette kan være gjennom individuell refleksjon, strategisk instruksjon eller i peer-to-peer-interaksjon. Dette er også en god øvelse for studenter som øver på å navngi følelsene sine og iverksette tiltak for å adressere dem. Lærere og studenter drar nytte av denne praksisen. Det er en visning av tillit og forståelse blant studentene og bygger forbindelser med hverandre.

Selvregulering

Mindfulness

Start dagen med litt stille tid for hver elev å hjelpe dem å fokusere på dagen fremover. Mindfulness oppfordrer elevene til å sentrere seg, fokusere på pusten og frigjøre stress eller uro. Modellering av oppmerksomhet er nyttig, da det kan være en ny praksis for studentene å lære.

For at elevene virkelig skal fokusere, bør læreren gi eksplisitte instruksjoner og gi eksempler på kroppsholdning og pusteteknikker. Når du driver med oppmerksomhet, gi elevene teknikker for å hjelpe dem å fokusere, som dyp pusting eller å lukke øynene. Dette er en flott måte å senke stress og øke følelsesmessig kontroll.

Refleksjonssone

Å gi et stille rom for refleksjon er nødvendig for studenter. I dette rommet kan elevene skrive eller tegne eller bruke andre verktøy for å behandle følelser og atferd. Lærere kan gi veiledning som skriveanvisninger eller la elevene delta i gratis skriving. Refleksjonssonen er et sted å sentrere studenten. Bruk denne tiden og plassen til studenten til å øve på andre SEL-ferdigheter, som å identifisere følelser, bestemme den beste måten å kommunisere på og tenke på hvordan de skal adressere deres oppførsel i fremtiden. Lærere kan gi veiledende spørsmål eller la studentene delta i sin egen gratis skriving.

Evaluering

Måle effektivitet

Måle effektiviteten til en SEL-læreplan kan oppnås på forskjellige måter. Skolene kan bruke klimaundersøkelser som en måte å få en bred forståelse av skolekulturen. Undersøkelser kan også gi informasjon om hvordan SEL-ferdigheter utvikler seg for individuelle studenter.

Lærere kan også samle klassespesifikke data om atferd og engasjement for å bestemme hvordan studentene utvikler seg.Deling av disse dataene med andre lærere bygger en kultur blant lærere som oppmuntrer til samarbeid og deling av beste praksis.

Skoler kan også bruke atferdshåndteringsprogrammer til å samle konkrete data om SEL-kompetanse i sanntid. Denne informasjonen kan brukes til å lage planer for enkeltelever eller til å forbedre SEL-ferdigheter for hele klassen.

Feir suksess

Dataene som samles inn hjelper ikke bare med å informere om endringer som trengs, men også for å identifisere områder med positive resultater. Dette er god informasjon for en lærer eller leder når de planlegger nye aktiviteter. Dataene gir informasjon om suksessen til alle initiativer og områder der studentene kan vokse.

Med kulturdata er det en mulighet til å feire seire. Ledelse bør anerkjenne lærere som lykkes med å implementere SEL-praksis. Feire studentene ved å gjenkjenne hvordan de bruker ferdighetene sine og hvordan det skaper et positivt læringsmiljø.

Studenter som har evnen til å regulere følelser og atferd, er i stand til å bedre engasjere seg med andre studenter og svare på dagens varierende aktiviteter. SEL-måledata gir ledere, lærere og studenter innsikt i SEL-ferdigheter og hjelper til med å identifisere forbedringsområder.

Det er også viktig å lage rom for studenter for å øve på ferdighetene sine. SEL-læring er en praksis som fortsetter å utvikle seg. Sammen kan studenter og lærere utvikle sine SEL-ferdigheter ved å implementere strategiene ovenfor.

Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *