Kickboard-blog (Dansk)

Social følelsesmæssig læring (SEL) er den måde, børn og voksne tilegner sig viden og færdigheder, der påvirker deres evne til at styre følelser, styre adfærd og indstille og opnå mål. Integrering af SEL-strategier kan understøtte undervisning og have en positiv indvirkning på akademisk præstation.

SEL-udvikling for studerende påvirker, hvordan de praktiserer positive adfærdsvalg i skolemiljøet. Når lærere lærer mere om deres elever gennem SEL, er de i stand til at transformere deres klasseværelser med aktiviteter, der udfordrer og skaber muligheder for deres studerende til at udvikle deres sociale følelsesmæssige færdigheder.

→ Download vores SEL-e-bog

Lærere skal have en række unikke SEL-strategier i deres værktøjskasse til brug sammen med studerende. Ikke alle SEL-tilgange vil være perfekte for alle studerende. I stedet for vil jeg anbefale at bruge flere SEL-strategier til at supplere anden instruktion. Da jeg underviste i grundskolestuderende, nærmede jeg mig SEL-udvikling inden for tre områder; kommunikation, selvregulering og evaluering. Dette hjalp mig med at målrette min instruktion og bedst måle effektiviteten af min praksis.

6 SEL-strategier for lærere

Kommunikation

Del og modtag feedback

Saml eleverne i en cirkel (siddende eller stående) og afslut skoledagen med gruppekommunikation. Under denne aktivitet brugte jeg en taktik kaldet “undskyldning, bifald og bevidsthed”, hvor elever deler udsagn som “Jeg undskylder for at afbryde vores læsecirkel. Jeg bifalder mine klassekammerater for at arbejde sammen under læringscentre. Efter dagens læseundervisning ved jeg, at jeg virkelig kan lide bøger om dyr. ”

Denne aktivitet giver eleverne mulighed for at dele og engagere deres klassekammerater. Hvis du underviser i gymnasiet eller gymnasiet, vil en lignende aktivitet fungere gennem 1-til-1-sessioner, der holdes hvert kvartal, en delt journal mellem læreren og eleverne eller tage et par minutter i slutningen af undervisningsperioden og have et par frivillige deler ud.

Anerkend følelser

At identificere og navngive følelser er en meget vigtig færdighed for studerendes succes. Lærere kan tjekke ind med hver elev eller klassen som helhed for at forstå, hvordan de har det i skolen den dag. For eksempel, hvis en studerende deler, at de føler sig ængstelige eller føler sig nysgerrige efter en ny oplevelse, kan læreren tage lidt ekstra tid på at give kontekst eller tid til, at den studerende kan slå sig ned og fokusere på det akademiske indhold.

Lærere bør reagere på følelser, der deles af studerende ved at skabe et rum for dem til at udforske det hele dagen. Dette kan ske gennem individuel refleksion, strategisk instruktion eller i peer-to-peer-interaktion. Dette er også en god øvelse for studerende, der øver på at navngive deres følelser og handle for at adressere dem. Lærere og studerende drager fordel af denne praksis. Det er et udtryk for tillid og forståelse blandt de studerende og bygger forbindelser med hinanden.

Selvregulering

Mindfulness

Start dagen med lidt stille tid for hver elev at hjælpe dem med at fokusere på den kommende dag. Mindfulness tilskynder eleverne til at centrere sig, fokusere på deres vejrtrækning og frigive stress eller ophidselse. Modellering af opmærksomhed er nyttigt, da det kan være en ny praksis for studerende at lære.

For at de studerende virkelig skal fokusere, skal læreren give eksplicitte instruktioner og give eksempler på kropsholdning og vejrtrækningsteknikker. Når du beskæftiger dig med opmærksomhed, skal du give eleverne teknikker til at hjælpe dem med at fokusere, som f.eks. Dyb vejrtrækning eller lukning af øjnene. Dette er en fantastisk måde at sænke stress på og øge følelsesmæssig kontrol.

Refleksionszone

At give et stille rum til refleksion er nødvendigt for studerende. I dette rum kan eleverne skrive eller tegne eller bruge andre værktøjer til at behandle deres følelser og adfærd. Lærere kan give vejledning som skriveanvisninger eller tillade eleverne at deltage i gratis skrivning. Refleksionszonen er et sted at centrere den studerende. Brug denne tid og plads til, at den studerende kan øve andre SEL-færdigheder, som at identificere følelser, beslutte den bedste måde at kommunikere på og tænke på, hvordan man skal tackle deres adfærd i fremtiden. Lærere kan give vejledende spørgsmål eller få eleverne til at deltage i deres egen gratis skrivning.

Evaluering

Mål effektivitet

Måling af effektiviteten af en SEL-læseplan kan opnås på forskellige måder. Skoler kan bruge klimaundersøgelser som en måde at få en bred forståelse af skolekulturen på. Undersøgelser kan også give information om, hvordan SEL-færdigheder udvikler sig for individuelle studerende.

Lærere kan også indsamle klassespecifikke data om adfærd og engagement for at bestemme, hvordan eleverne udvikler sig.Deling af disse data med andre lærere bygger en kultur blandt lærerpersonalet, der tilskynder til samarbejde og deling af bedste praksis.

Skoler kan også bruge adfærdshåndteringsprogrammer til at indsamle konkrete data om SEL-kompetencer i realtid. Denne information kan bruges til at skabe planer for individuelle studerende eller til at forbedre SEL-færdigheder for hele klassen.

Fejr succes

De indsamlede data hjælper ikke kun med at informere om de nødvendige ændringer, men også også for at identificere områder med positive resultater. Dette er god information til en lærer eller leder, da de planlægger nye aktiviteter. Dataene giver information om succesen med alle initiativer og områder, hvor studerende kan vokse.

Med kulturdata er der mulighed for at fejre sejre. Lederskab skal anerkende lærere, der med succes implementerer SEL-praksis. Fejr elever ved at erkende, hvordan de bruger deres færdigheder, og hvordan det skaber et positivt læringsmiljø.

Studerende, der har evnen til at regulere deres følelser og adfærd, er i stand til bedre at engagere sig med andre studerende og reagere på dagens forskellige aktiviteter. SEL-måledata giver ledere, lærere og studerende indsigt i SEL-færdigheder og hjælper med at identificere forbedringsområder.

Det er også vigtigt at skabe rum for studerende til at øve deres færdigheder. SEL-læring er en praksis, der fortsætter med at udvikle sig. Sammen kan elever og lærere udvikle deres SEL-færdigheder ved at implementere ovenstående strategier.

Leave a Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *