Hur mycket väger själen?

Många människor gillar att tro på idén om en själ, och vi ser ofta på den empiriska världen för att stärka vår religiösa eller andliga tro, och letar efter bekräftande fysiska bevis. Just ett sådant vetenskapligt bevis tycktes komma 1907, när en doktor i Massachusetts som heter Duncan MacDougall utarbetade experiment som han förväntade sig skulle faktiskt mäta själen. Han använde sex dödssjuka patienter på en specialkonstruerad våningssäng och mätte deras vikt före, under och efter döden. Hans resultat var blandade, men han drog slutsatsen att det verkligen var en väldigt liten viktminskning, i genomsnitt 21 gram.

Detta orsakade ganska uppståndelse vid den tiden och tycktes vara ett bevis på den mänskliga själen. Närmare granskning av MacDougalls metoder avslöjade dock djupa brister.

MacDougall använde en mycket liten urvalsstorlek (endast fyra av de ursprungliga sex kropparna) och hans resultat var inkonsekventa. Dessutom var det exakta dödsögonblicket. är inte alltid tydligt även idag, och 1907 var medicinska mätmetoder ännu råare. Själens vikt visade sig vara helt enkelt resultatet av slarvig vetenskap, men många tror det fortfarande ett sekel senare.

Följ Livets små mysterier på Twitter @llmysteries. Vi är också på Facebook & Google+.

Senaste nyheter

{{articleName}}

Leave a Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *