Decimalen afronden

We kunnen decimalen afronden tot een bepaalde nauwkeurigheid of met een aantal decimalen. Dit wordt gebruikt om berekeningen gemakkelijker te maken en resultaten gemakkelijker te begrijpen, wanneer exacte waarden niet zo belangrijk zijn.

Allereerst moet u “uw plaatswaarden onthouden:

Om een getal af te ronden naar de dichtstbijzijnde tiende, kijk naar de volgende plaatswaarde aan de rechterkant (de honderdsten). Als het 4 of minder is, verwijder dan alle cijfers aan de rechterkant. Als het 5 of hoger is, voegt u 1 toe aan het cijfer op de tiende plaats en verwijdert u vervolgens alle cijfers naar rechts.

(In het bovenstaande voorbeeld is het honderdste cijfer een 4, dus u zou 51,0 krijgen.)

Om een getal af te ronden naar het dichtstbijzijnde honderdste, kijk je naar de volgende plaatswaarde aan de rechterkant (de duizendsten deze keer). Zelfde deal: als het 4 of minder is, verwijder je alle cijfers aan de rechterkant. Als het 5 of hoger is, voegt u 1 toe aan het cijfer op de honderdste plaats en verwijdert u alle cijfers aan de rechterkant.

(In het bovenstaande voorbeeld is het duizendste cijfer een 8, dus u zou 51,05 krijgen.)

Om af te ronden op een bepaalde plaatswaarde, kijk je in het algemeen naar het cijfer rechts van die plaatswaarde en neem je een beslissing.

Orde is belangrijk bij het berekenen en afronden (vs. afronden en dan berekenen):

3.7 + 2.6 → 4 + 3 → 7 (eerst afronden op het dichtstbijzijnde gehele getal, dan optellen)

3.7 + 2.6 → 6.3 → 6 (eerst optellen en dan afronden aan het einde.)

Wat is correct? Dat zijn ze allebei. Welke u kiest, hangt af van uw doel. De tweede is nauwkeuriger, omdat het dichter bij het echte antwoord (6.3). Over het algemeen is het nauwkeuriger om eerst te rekenen en dan af te ronden. Soms, als u echter hoofdrekenen doet en u een snel en zeer benaderend antwoord nodig heeft, is het gemakkelijker af te ronden en dan te berekenen.

Zie ook significante cijfers.

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *