Valproiinihappo, seerumi tai plasma

Maksatoksisuus voi olla hengenvaarallinen, mutta on idiosynkraattinen eikä sitä voida estää seuraamalla rutiininomaisesti maksaentsyymejä. Hepatotoksisuutta esiintyy hyvin pienillä lapsilla, useimmiten monilla kouristuslääkkeillä.1 Valproaatin aiheuttamat sytopeniat saattavat olla annosriippuvaisia ja vaatia täydellisen verenkuvan seurantaa hoidon aikana. ensimmäisen kuukauden aikana on riski saada hermoputken vikoja.

Valproaatti imeytyy nopeasti ja täydellisesti oraalisen annon jälkeen; huippupitoisuudet plasmassa tapahtuvat yleensä kahden tunnin sisällä nestemäisten valmisteiden nauttimisesta ja kolmen tai neljän tunnin kuluttua viivästyneesti vapauttavien tablettivalmisteiden, divalproeksinatriumin, joka sisältää natriumvalproaattia ja valproehappoa, nauttimisesta. Ruoka viivästyttää imeytymistä, mutta ei vaikuta biologiseen hyötyosuuteen.

Valproaatin sitoutuminen plasman proteiineihin on kyllästettävissä tavanomaisella terapeuttisella alueella (noin 90% pitoisuudella 75 μg / ml). Tavalliset tehokkaat plasmapitoisuudet vaihtelevat välillä 50−120 μg / ml.4 Yli 500 mg: n vuorokausiannoksella plasman pitoisuudet eivät välttämättä kasva suhteellisesti, koska puhdistuma kasvaa vapaan jakeen kasvaessa. Päivittäiset (jopa kaksi kertaa suuremmat) vaihtelut vapaassa fraktiossa ja puhdistumassa tapahtuvat myös vapaiden rasvahappojen tai vuorokausipäivän vaikutuksesta; joten kun plasmapitoisuuksia seurataan, näytteet tulisi ottaa yhtenäisenä ajankohtana. Monet neurologit suosittelevat minimipitoisuuksien mittaamista.

Valproaatti eliminoituu melkein yksinomaan metaboloitumalla maksassa. Aineenvaihdunnan kohtalo on monimutkainen. Mukana on useita konjugaatio- ja hapetusprosesseja, mukaan lukien pääsy reiteille (esim. Beetahapetus), joka on yleensä varattu endogeenisille rasvahapoille. Kun annosta suurennetaan, mitokondrioiden beetahapetus kyllästyy ja lisääntynyt glukuronidaatio tapahtuu. Metaboliitit voivat vaikuttaa sekä epilepsialääkkeisiin että maksatoksisiin vaikutuksiin. Valproaatin epilepsialääke (mukaan lukien aikakurssi) korreloi huonosti plasman vakaan tilan valproaatin pitoisuuksien kanssa. Yksi tyydyttymätön metaboliitti, 2-n-propyyli-4-penteenihappo (4-eeni-VPA), on ehdotettu keskeiseksi hepatotoksiseksi metaboliitiksi. Tämän metaboliitin muodostumista lisää fenytoiinin, fenobarbitaalin, karbamatsepiinin ja muiden sytokromi P450: tä indusoivien lääkkeiden samanaikainen käyttö. Saman entsyymijärjestelmän eston vuoksi valproiinihappo voi aiheuttaa kohonneita klomipramiinipitoisuuksia ja kouristuksia, kun molempia aineita annetaan samanaikaisesti. 5

Valproaatin puoliintumisaika aikuisilla on 12-16 tuntia. . Polyterapiaa saavilla epilepsiapotilailla puoliintumisaika on noin yhdeksän tuntia, vaikka myös viisi tuntia on raportoitu. Kouluikäisten lasten ja nuorten puoliintumisajat ovat selvästi aikuisten arvojen rajoissa. Eliminaation puoliintumisajat ovat pidempiä vastasyntyneillä ja yleensä lyhyemmät keski- ja myöhäislapsuudessa. Vaikka maksan puhdistuma on vähentynyt, geriatristen potilaiden puoliintumisaika on noin 15 tuntia. Tämä johtuu tässä ikäryhmässä havaitusta suuremmasta vapaasta fraktiosta, etenkin niillä, joilla on hypoalbuminemia.

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *