Szépség, testkép és média

Az idealizált médiaképeknek való expozíció hatása a testképre

A modern időkben a fejlett országokban élő emberek többsége napi szinten találkozik tömegtájékoztatási eszközökkel (pl. Televízió, zenei videók, filmek és magazinok). Vékony ideális képek gyakran kísérik a különféle reklámozott termékeket, amelyek párosítása megerősíti azt az elképzelést, hogy ha egy adott terméket vásárol vagy használ, akkor te is szép lehetsz. Az elmúlt két évtizedben rengeteg empirikus kutatás folyt arról, hogy az idealizált testeknek való kitettség milyen hatással van a médiában arra, hogy az emberek hogyan érzékelik és értékelik saját testüket. A legtöbb kutatás nőkkel foglalkozott, akik között elterjedt az a gondolat, hogy a „vékony szép”. A korrelációs tanulmányok általában a naturalista médiafogyasztás és a különféle testkép-konstrukciók, például a testészlelés, az ideális testméret és a test elégedetlensége közötti összefüggést vizsgálják. A kísérleti vizsgálatok jellemzően nagyon vékony és vonzó modellek fényképeinek teszik ki a résztvevőket különböző körülmények között, és mérik a résztvevő későbbi testképét. Ez utóbbi típusú tanulmányok elősegíthetik a média testképre gyakorolt ok-okozati megértését. Az ilyen vizsgálatokra vonatkozóan számos meta-analitikus áttekintést végeztek. A vékony ideális közegnek való kitettség hatásainak első metaanalízisét Groesz et al. , aki 25 kísérleti vizsgálatot végzett 1983 és 1998 között, összesen 2292 résztvevő bevonásával. Arra a következtetésre jutottak, hogy a nők testképe lényegesen negatívabb volt a vékony médiaképek megtekintése után, mint a kontroll képek vagy az átlagos vagy plusz méretű modellek képeinek megtekintése után, és hogy ez a hatás mérsékelt volt.

Bár az előző metaanalízis kísérleti vizsgálatokra korlátozódott, Grabe és mtsai. mind a kísérleti, mind a korrelációs tanulmányok metaanalízisét végezte, amelyben megvizsgálta a média expozíció és a test elégedetlensége közötti kapcsolatot, valamint a vékony ideál internalizálását – azt, hogy valaki mennyire hiszi, hogy egy nagyon karcsú testtípus gyönyörű – nőknél. 90 tanulmányt tekintettek át, és arra a következtetésre jutottak, hogy a média expozíció a nők testének elégedettségének csökkenésével járt, és ez a hatás mérsékelt volt. Arra a következtetésre jutottak továbbá, hogy a média expozíció a vékony ideál fokozott internalizálódásával járt együtt 23 vizsgálat során, és hogy a hatás nagysága mérsékelt volt.

Hatalmas empirikus támogatottsága van annak az elképzelésnek, hogy az idealizált testképeknek való expozíció a hagyományos A média formái (pl. magazinok és televízió) befolyásolják a szépség és a megjelenés problémáinak felfogását azáltal, hogy a nők egy nagyon karcsú női testtípust ideálisnak vagy szépnek internalizálnak. Támogatják azt az elképzelést is, hogy a vékony ideálnak való kitettség a nők testének elégedetlenségével jár együtt. Míg az ebben a témában végzett kutatások többségét női résztvevőkkel végezték, van néhány kutatás a férfi résztvevőkről is. A férfiak és a nők testideálja jelentősen eltér a nyugati kultúrán belül, ahol a kutatás nagy részét elvégezték. Míg a nők idealizált teste karcsú, a férfiak testideálja sovány, de jól körülhatárolható és izmos. Blond kísérleti kutatások metaanalízisét végezte a férfi izomideált bemutató közegek expozíciójának a férfiak testképére gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Összesen 1085 résztvevővel végzett 15 vizsgálat áttekintésében arra a következtetésre jutott, hogy az idealizált férfi test képeinek való kitettség miatt a férfiak jobban elégedetlenek voltak saját testükkel, és hogy a hatás mérete kicsi. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az idealizált testképeknek a médiában való expozíciója és a test elégedetlensége közötti kapcsolat igaz mind a férfiak, mind a nők esetében, a nőknél a hatás kissé erősebb, mint a férfiaknál. A nemek közötti különbségnek mindmáig nincs megalapozott oka.

Bár megállapítást nyert, hogy az idealizált testeknek való kitettség a médiában jelentős hatással van arra, hogy a férfiak és a nők hogyan akarnak kinézni (és néha hogyan szerintük valóban néznek ki), fontos hangsúlyozni, hogy nem minden egyén reagál az idealizált képek megtekintésére. Kutatások különféle különbségeket tártak fel, amelyek mérséklik az idealizált képek expozíciójának a testképre gyakorolt hatását. Például egy személy vékony ideális médiaképeinek megtekintésére szolgáló pszichológiai motívumok meghatározhatják, hogy befolyásolják-e és hogyan befolyásolják az egyén szépségérzetét.

A társadalmi összehasonlítás az egyén hajlamára utal arra, hogy önmagát összehasonlítsa más emberekkel, és megállapították, hogy mérsékelték az idealizált média expozíciójának hatását.Tiggemann és McGill azt tapasztalták, hogy a vékony ideális hirdetések hangulatra és testelégedetlenségre gyakorolt hatását társadalmi összehasonlítás közvetítette egy 126 egyetemista nőből álló mintában, így azok a nők, akik több társadalmi összehasonlítást folytattak, több negatív hangulatot és testes elégedetlenséget tapasztaltak a magazinok hirdetéseinek való kitettség után. vékony idealizált női szépségű képeket tartalmaz. Valójában a társadalmi összehasonlítás, mint pszichológiai tulajdonság vagy állapot, megbízhatóan mérsékli az idealizált média-expozíció férfiakra és nőkre gyakorolt hatását. Például Galioto és Crowther azt találta, hogy az önjelentési kérdőívvel mért társadalmi tulajdonságok összehasonlítása megnövekedett testelégedetlenséget jelez előrejelző férfiak körében, akik az izmos idealizált férfiakat reklámokban tekintették meg. Sőt, Tiggemann és mtsai. tovább vizsgálta a kognitív feldolgozás szerepét az idealizált képek hangulatra és a test elégedetlenségére gyakorolt hatásában. Megállapították, hogy a nők arra való utasítása, hogy vegyenek részt a társadalmi összehasonlítás feldolgozásában (például arra kérve a résztvevőt, hogy értékelje, mennyire szeretné, ha teste egy vékony modellhez hasonlítana), a vékony ideális képek nagyobb negatív hangulathoz és test elégedetlenséghez vezettek ellenőrzés. Érdekes módon azt is megállapították, hogy a nőknek fantáziafeldolgozási utasítások megadása (vagyis egy vékony modell helyett képzeli el magát) javította a hangulatot a kontrollhoz képest. Hasonló eredményeket találtak mások is. Összefoglalva, az idealizált képek kognitív feldolgozásának módja kulcsfontosságú tényező annak szempontjából, hogy ezek a képek milyen hatással vannak az egyén vonzerő vagy szépség önképére. De egyelőre keveset tudunk arról, hogy egyes embereket miért fenyeget nagyobb veszély, ha összehasonlítják magukat az idealizált képekkel.

Tulajdonság, az étrendi korlátozás mérsékelte az egyének válaszát a médiában található idealizált testképekre. Mills és mtsai. megállapította, hogy a visszafogott étkezőket (vagyis a krónikus fogyókúrázókat) a vékony ideális közegnek való kitettség eltérően befolyásolja a féktelen evőkkel szemben. A visszafogott étkezők gyakran próbálnak fogyni azzal, hogy korlátozzák az elfogyasztottakat. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a visszafogott étkezők hajlamosak lehetnek a „vékony fantáziára” az ideális testképek megtekintésekor. Pontosabban, a visszafogott, de nem korlátlan étkezők mind az ideális, mind a jelenlegi testüket vékonyabbnak értékelték, és vonzóbbnak érezték magukat az ideális testképek magazinhirdetésekben való megtekintésének eredményeként. Ezt a hatást tovább mérsékelték a vékonyság elérhetõségével kapcsolatos hiedelmek. Pontosabban, a nők vonzó érzésének azonnali fokozása a vékony ideálnak való kitettség után erősebb volt, amikor a fogyókúrázók azt hitték, hogy fogyókúrával fogyhatnak, szemben azzal, amikor azt mondták nekik, hogy a fogyás rendkívül nehéz. Más szavakkal, bizonyos körülmények között a vékony ideális média képek valójában jobbá tehetik a nőket a megjelenésükben. Ezeket a hatásokat rövid életűnek véljük, bár egyelőre egyetlen kutatás sem vizsgálta, hogy az önjavítás meddig tart vékony ideális képek expozíciója után.

További bizonyíték arra, hogy az idealizált képek kontextusa fontos szempontból pszichológiai hatásuk Veldhuis et al. . A szerzők azt találták, hogy amikor az önfejlesztő üzenetek kísérték az idealizált testek képeit, az expozíció növelte a test elégedettségét az egyetemistákból származó férfiak és nők mintájában, összehasonlítva az önértékelő üzenetekkel vagy a kontrollal. Knobloch-Westerwick azt is megállapította, hogy azok a nők, akik önjavító (az önértékeléssel szembeni) társadalmi összehasonlításokat végeztek a vékony-ideális képekre válaszul, javították a test elégedettségét, szemben a csökkent testelégedettséggel. Más szavakkal, a médiában gyakran előforduló idealizált testképeket kísérő üzenetek különbséget jelentenek abban, hogy az emberek hogyan viszonyulnak testükhöz, miután rájuk néztek.

Végül a testértékelés pszichológiai konstrukciója, ill. az, hogy az ember mennyire teszi lehetővé a testtel kapcsolatos negatív információk elutasítását és a pozitív információk elfogadását, olyan egyéni különbségváltozó, amelyről kiderült, hogy védelmet nyújt az idealizált médiaképeknek való kitettségből eredő negatív pszichológiai hatások némelyikével szemben. Andrew és mtsai. megállapította, hogy az egyetemi nők mintájában az alacsony testértékelésű résztvevők fokozott testelégedetlenséget tapasztaltak a vékony ideális hirdetéseknek való kitettség után, míg a magas testértékeléssel rendelkező személyek nem. Ez alátámasztja azt az elképzelést, hogy azok a nők, akiknek pozitív elfogultsága van a testről alkotott felfogásukban, kevésbé élik meg negatívan a testkép változását, reagálva a vékony ideális médiaképekre.

Test az elégedetlenség a klinikailag rendezetlen étkezés kialakulásának egyik fő előrejelzője. Míg túlságosan leegyszerűsíti az étkezési rendellenességek pszichopatológiáját, arra utalva, hogy a vékony ideális képek expozíciója étkezési rendellenességeket okoz, a vékony ideális képek azonban jelentős egészségügyi következményekkel járnak.A nők és a férfiak számára is az egészségtelen súlykontroll gyakorlatok kialakulása a test elégedetlenségéből fakadhat, például szigorú vagy krónikus fogyókúra, túlzott testmozgás és szteroidhasználat. A vékony ideális expozíció nézőik egészségére és jólétére gyakorolt negatív hatásainak enyhítése érdekében azt javasolták, hogy a magazinok tartalmazzanak felelősségkorlátozó címkéket, ha a fotó retusálásra került. 2009-ben az ausztrál testképekkel foglalkozó nemzeti tanácsadó csoport jóváhagyta a reklám-, a média- és a divatipar figyelmeztető címkék használatát a digitálisan megváltozott képek jelzésére. Más országok hasonló közpolitikát fontolgattak. A magazinfotók retusálása magában foglalhatja a bőr tónusának vagy textúrájának, a hajnak vagy a sminknek a javítását, de a legtöbb figyelmet a modellek súlyával és alakjával kapcsolatos retusálásra fordították. A magazinok gyakran módosítják a fotókat, így a húst levágják olyan területeken, mint a gyomor és a comb, így karcsúbb testet mutat. Az ötlet az, hogy ha a nők tisztában lennének azzal, hogy a médiaképek nem valódiak, akkor pszichológiailag elhatárolódhatnak az irreális szépség normáktól, és ezért nem befolyásolhatják őket. Sajnos ennek a kutatási vonalnak az eredményei azt sugallják, hogy a felelősséget kizáró címkék általában nem túl hatékonyak abban, hogy minimalizálják a vékony ideális képek negatív hatásait a nézők testképére, hangulatára / magabiztosságára vagy diétázási szándékára. Ezenkívül egy népszerű médiaműveltségi kampány, amelynek célja a vékony ideálnak való kitettség negatív hatásainak csökkentése (azaz egy 75 másodperces Dove Evolution videó, amely megmutatja mindazokat az erőfeszítéseket, amelyek egy hibátlan modell fotójának elkészítéséhez szükségesek) javítsa a nők véleményét a saját megjelenésükről. Nyilvánvaló, hogy a média által közölt kulturális szépségnormák nagyon erőteljes üzenetek. Még annak ismerete is, hogy a vékony ideális képek nem valódiak, nem akadályozza meg a nőket abban, hogy elérjék a szépség ezen normáit.

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük