Ongelijke impact vs. ongelijksoortige behandeling

Titel VI van de Civil Rights Act van 1964 verbiedt werkgevers om te discrimineren op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht of nationale afkomst. Dit omvat ongelijksoortige behandeling en ongelijksoortige impact.

Het verschil tussen ongelijksoortige impact en ongelijksoortige behandeling is dat ongelijksoortige behandeling opzettelijke discriminatie is, terwijl ongelijksoortige impact onbedoeld is.

Als het beleid en de praktijken van uw organisatie of procedures zijn onbevooroordeeld maar eindigen in een onevenredige impact op beschermde groepen – ras, huidskleur, religie, geslacht of nationale afkomst – dit zou een ongelijksoortige impact zijn.

Aan de andere kant, als het beleid, de praktijken of procedures zijn opgezet om opzettelijk een beschermde groep te elimineren op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht of nationale afkomst, dit zou een ongelijksoortige behandeling zijn. Je kunt een persoon in een beschermde groep niet opzettelijk opzettelijk uitkiezen of behandelen.

Voorbeelden van ongelijksoortige behandeling en ongelijksoortige impact

Voorbeeld 1: ongelijksoortige behandeling

  • Als alleen Afro-Amerikaanse sollicitanten verplicht zijn om een beoordelingstest voor indiensttreding af te leggen.

Ongelijke impact

  • Als je alle sollicitanten test en alleen Afro-Amerikanen worden geëlimineerd op basis van de resultaten van de beoordeling.

Voorbeeld 2: ongelijksoortige behandeling

  • Tijdens de jaarlijkse herkeuring van al uw werknemers -screen al uw vrouwelijke werknemers en slechts de helft van uw mannelijke werknemers.

Ongelijksoortige impact

  • Tijdens uw jaarlijkse heronderzoek worden de resultaten van de achtergrond check toonde aan dat alleen vrouwelijke werknemers nieuwe strafrechtelijke veroordelingen hadden die van invloed zouden zijn op hun huidige rol of positie binnen de organisatie.

Class-action rechtszaken

Alle sollicitanten hebben het recht om claim hun werkgeversschijf strafbaar gesteld tegen hen tijdens het wervingsproces, maar ze moeten aantonen of de discriminatie opzettelijk was.

Als een sollicitant kan zeggen dat ze het slachtoffer waren van opzettelijke discriminatie – ongelijksoortige behandeling – moet hij of zij aantonen dat oneerlijk behandeld op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht of nationale afkomst. Als de aanvrager niet kan aantonen dat er een bedoeling was, zou dat een ongelijksoortige impact hebben.

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *